Protokoll styrelsemöte | Svensk Förening för Transfusionsmedicin

*) Ej justerat protokoll, utan minnesanteckningar från arbetsmöte mellan SFTM och SKI styrelsemedlemmar ang förslag till sammanslagning av SFTM och SKI.