Styrelsemöte | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin