Kurs i Perinatal immunhematologi

Program: Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologi och under graviditet kommer att förmedlas.

Läs mer

Höstens nationella ST-utbildning 2023

TEMA  Autoimmunitet – metoder och Immunhematologi

Läs mer

Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp

Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi

Andra yrken: Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

Läs mer

ISBT 2022 Virtual Congress, 4-8 June 2022

Join transfusion professionals from all around the world to exchange ideas, share the latest research in transfusion medicine/science and network with peers online.

For five days on 4-8 June 2022, ISBT 2022 will stream 60+ sessions, consisting of topic sessions, live Q&A sessions, workshops, meet the expert sessions and much more.

More information

Huddingedagen 5 maj via Zoom

Välkommen med din anmälan till en kostnadsfri digital Huddingedag torsdag 5/5 via Zoom.

Sista anmälningsdag är onsdag 27 april.

Länk till Zoom mailas ca 1 vecka innan.

Program

Anmälan

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi

OBS! Kursen är fulltecknad och ev nya anmälningar kommer att sättas upp på reservlista.

En 5-dagars kurs i Lund den 24-28 oktober 2022 (v. 43) om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. Olsson.

Läs mer

Afereskurs i Linköping, 17-20:e maj

Den efterlängtade afereskursen som endast hålls vart 3:e år kommer att hållas vecka 20 (17:e till 20:e maj). Anmälan är nu öppen.

Läs mer

Hemoterapi kurs i Stockholm, 4-7:e Oktober

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att kunna omhänderta blodgivare samt för att förstå principer för framställning, förvaring, kontroll och transfusion av blodkomponenter. (Hemoterapi – Socialstyrelsen)

Anmälan: Anmalan-hemoterapi-2022

Preliminärt schema: Hemoterapi 2022

Läs mer

54th Nordic Coagulation Meeting, 29 Nov-1 Dec 2021, Stockholm

The annual conference gathers researchers and scientists within the field of thrombosis and haemostasis from all over the world. In 2021, the meeting will be arranged at hotel Tylösand, Halmstad, Sweden.

Mer information

 

Utbildning/Fortbildning

Föreläsningsserie som riktar sig till alla medlemmar och intresserade. En del föreläsningar riktar sig i första hand till ST läkare som ett komplement i deras utbildning, andra föreläsningar har mer fokus kring ett specifikt ämne. Alla föreläsningar ges via en digital plattform varannan torsdag kl. 10.15 – 11.15. Länken och information kring nästa föreläsning skickas även ut via mail till alla medlemmar ca 1 vecka i förväg.

Föreläsningsprogrammet