Protokoll styrelsemöte 2016-06-02

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöteför Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 2 juni 2016, Umeå

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:
Sofia Frändberg (ledamot)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens årsmöte i Umeå 2016-06-02.

§3. Vi beslutar att numrera protokollen efter tiden mellan årsmötena. Detta blir protokoll nummer 1.

§4. Styrelsens föreslår grupp som kan arbeta med sammanslagning av föreningarna:

  • Agneta Seger Mollen, Linköping
  • Jill Storry, Lund och styrelsen
  • Emma Watz, Stockholm och Styrelsen
  • Rut Norda, Uppsala
  • Miriam Hägglöf Erixon, Umeå

§5. Nästa möte bestämdes till 26 augusti 2016 i Stockholm

§6. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Emma Watz (vice sekrekreterare)