Årsberättelser | Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin