Två intressanta disputationer

Snart är det dags för två intressanta disputationer från Lunds Universitet. Professor Martin L Olsson är huvudhandledare på båda avhandlingarna i ämnet experimentell Transfusionsmedicin.

Läs mer

UTLYSNING AV RESESTIPENDIER

UTLYSNING AV RESESTIPENDIER från Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin 2024

Läs mer

Komplementkurs i April

Komplementkurs i Lund 2024-04-23 till 2024-04-26. För anmälan, kontakta Lillemor direkt.

Läs mer

Medlemsavgifter 2024

Läs mer

Nationell ST-utbildning vår 2024

TEMA: Allergi och Aferes (+ inslag av hemovigilans & komplement)

Läs mer

Graviditetsimmunisering, ARG rapport Nr 82, 2023

Finns ny version av ARG rapporten med nya riktlinjer gällande graviditetsimmunisering:

För att beställa boken besök SFOG hemsidan.

Länk till boken i PDF format:

1232275_ARG-rapport nr 82_Komplett_230509.pdf (sfog.se)

 

Nytt avsnitt i Handboken: Indikationer för specialkomponenter

Nytt avsnitt i Handboken för blodverksamhet publicerat: Klinisk användning av blodkomponenter – Indikationer för specialkomponenter

Indikationer för specialkomponenter – Handbok för blodverksamhet (transfusion.se)

Nationell ST-utbildning HT23

TEMA  Autoimmunitet – metoder och Immunhematologi

Läs mer

Rapport från ISBT2023 i Göteborg (19-21:a juni 2023)

Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har sedan drygt ett år tillbaka varit djupt involverad i att planera denna internationella fackkonferens tillsammans med International Society for Blood Transfusions (ISBT).

Läs mer

Kallelse till årsmöte KITM 17/6 2023 i Göteborg

Hej

Välkommen till föreningens årsmöte den 17/6 2023, kl. 17-18.30 i Göteborg!

Årsmötet hålls i samband med ISBT i Göteborg som inleder med Nordic Day 17/6 kl. 9-17. Vi planerar att håller årsmötet i anslutning till Nordic Day och fortsätter då i  samma lokaler som är rum F1, Svenska mässan, Göteborg.

Vi bifogar agendan till årsmötet och förslag till stadgeändring enl. fjolårets beslut.

Styrelsen hoppas att många av er medlemmar kan komma till årsmötet och även till ISBT som pågår mellan 17/6 och 21/6 på Svenska mässan i Göteborg.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom
Torsten Eich
Ordförande
Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Läs mer

Hemovigilans i Sverige 2022

Hemovigilans i Sverige 2022

På beslut från SweBA avslutade BIS (blodövervakning i Sverige)-arbetsgruppen sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därmed den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen. Alla årliga rapporter hittar ni här.

Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS).

ISBT 2023 i Göteborg

Hjärtligt välkomna till ISBT 2023 i Göteborg som planeras till 17 – 21/6 2023 ! Vi har öppnat anmälan samt abstract submission.

Läs mer