Flödescytometri-möte i Umeå (29-30:e mars)

SFFF Umeå 29-30/3 2023. Fokus kommer i huvudsak att ligga på MRD men en hel del spännande forskning och nya metoder kommer också att presenteras. Anmälan är öppen.

Läs mer

Nationell ST-undervisning, VT23

TEMA Transplantation och Autoimmunitet – metoder 

Läs mer

Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.

Läs mer

Kurs i Perinatal immunhematologi

Program: Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologi och under graviditet kommer att förmedlas.

Läs mer

Höstens nationella ST-utbildning

TEMA Transplantation.

Läs mer

Anmälan öppen för KITMs höstmöte

Välkommen till höstmöte för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vi bjuder in alla intresserade inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin till ett vetenskapligt möte och vi har satt ihop ett intressant program.

Läs mer

Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte. 

KITM kommer erbjuda digitalt deltagande via länken utan avgift, tacksam för spridning. 

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 28/9, kl. 11-12, antingen på plats på SLS eller digitalt via länk i agenda. 

Tid: 2022-09-28, kl. 10.00 – 16.00

Plats: Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm

Sal: Karolina Widerströmsalen, SLS

Om man vill delta digitalt, var god använd länken som finns i ’Detaljerad program vetenskapligt möte 28 sept 2022’ nedan.

Läs mer

Senaste statistiken från SWEBA om blodverksamheten i Sverige år 2021

Den globala covid-19 pandemin påverkade blodverksamheter andra året i rad. Det syns i användning av blod och tappning av givare, men viss återhämtning har skett. Bokningsbara tider för blodgivare infördes redan i början av pandemin där man inte tidigare haft detta, och det har underlättat att planera verksamhet under ett ansträngt bemanningsläge pga sjuka medarbetare. Tack vare gott samarbete med andra regioner har blod levererats till behövande blodcentral från ena änden av landet till den andra, dock i mindre omfattning jämfört med under 2020: 5,2% av transfunderade erytrocyter levererades till annan organisation jämfört med 6,4% under 2020 och 5,6% under 2019.

Denna statistik har producerats sedan 1979 och sedan 2018 finns det en arbetsgrupp inom SweBA för framtagning av data. Statistiksamling är viktig, eftersom det inte finns något annat sätt att ta fram data som årligen rapporteras till EDQM (The European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care) och WHO. Statistiken används även för benchmarking mellan EBA (European Blood Alliance) medlemmar och i flera andra sammanhang.

De årliga arbetsmötena med uppgiftslämnarna har varit viktiga för kvalitetssäkring av data. För årets statistik organiserades ett digitalt informationsmöte som säkert bidragit till att arbetsgruppen för första gången fick uppgifterna i tid från de flesta verksamheterna. Säkert har även myndigheternas tidigareläggning av den årliga rapporteringen bidragit.

Läs mer

EQUALIS användarmöte, 27-28 oktober 2022

Det går inte att anmäla sig till mötet ännu, men boka gärna in datumet i kalendern redan nu.
Plats: Royal Park Hotel STHLM, Solna

Fortbildningskurs Perinatal immunhematologi

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologi och under graviditet kommer att förmedlas.

Läs mer

Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp

Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi

Andra yrken: Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

Läs mer

ISBT 2022 Virtual Congress, 4-8 June 2022

Join transfusion professionals from all around the world to exchange ideas, share the latest research in transfusion medicine/science and network with peers online.

For five days on 4-8 June 2022, ISBT 2022 will stream 60+ sessions, consisting of topic sessions, live Q&A sessions, workshops, meet the expert sessions and much more.

More information

Utlysning av professur i Klinisk Immunologi vid Århus Universitet, Danmark

The Department of Clinical Medicine at Faculty of Health at Aarhus University invites applications for a position as Clinical Professor and Chair in clinical immunology as per September 1, 2022 or as soon as possible thereafter. The position is a combined position at Aarhus University, Aarhus University Hospital Department of Clinical Immunology, and the Central Denmark Region. It is a permanent full-time position.

Appointment as Clinical Professor and chair requires you apply for the position as consultant at Aarhus University Hospital Department of Immunolgy here. You can read more about the clinical qualifications here.

As a clinical professor and chair at the Department of Clinical Medicine, you will be part of what is probably the largest health science research department in Denmark. Our clinical research covers all the medical specialties and takes place in close collaboration with the university hospital and the regional hospitals in the Central Denmark Region. We have approx. 30,000 square meters of modern research facilities for experimental surgery and medicine, animal facilities, and also advanced scanners at our disposal. The department has overall responsibility for the Master’s degree programs in medicine and in molecular medicine. At the department we are approx. 425 academic employees and the same number of PhD students cooperating across disciplines. As a clinical professor and chair, you will be working on Aarhus University Hospital in the Central Denmark Region. You can read more about the department here and about the faculty here. Läs mer

Huddingedagen 5 maj via Zoom

Välkommen med din anmälan till en kostnadsfri digital Huddingedag torsdag 5/5 via Zoom.

Sista anmälningsdag är onsdag 27 april.

Länk till Zoom mailas ca 1 vecka innan.

Program

Anmälan