Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Vi i författargruppen välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi.

Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober.

Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Bilagor

Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

2020-05-19

Vi är glada att lansera Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

Här återfinns gällande texter i fem huvudområden samt i några gemensamma områden. Två huvudområden är helt genomarbetade i enlighet med moderniseringsplanen. Två områden innehåller gällande kapitel, majoriteten i pdf-filer. Ett nytt område är under utveckling. De generella områdena är delvis genomarbetade, delvis i pdf-format. Läs mer

Nya utgåvan av Europarådets Blood Guide publicerad

Den 20:e utgåvan av Europarådets Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components har nu publicerats. Det är en helt genomarbetad utgåva. Läs mer i bifogat nyhetsbrev vad detta innebär och hur man får tillgång till Guiden.

Mer information

Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Socialstyrelsens remiss med förslag om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning.

KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter utifrån i första hand vetenskapliga, utbildnings- och utvecklingsrelaterade aspekter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. SweBA och resp. region förbereder också svar som tar hänsyn till mer verksamhetsrelaterade synpunkter.

Läs gärna genom remissen och konsekvensutredningen och skicka gärna era synpunkter till ordföranden på Torsten.Eich@igp.uu.se senast den 29/4 2020.
.

Förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Läkemedelsverkets remiss via SLF med förslag till ändringar i föreskrifterna (LVFS 2006:16) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning.

KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. Läs gärna genom remissen och konsekvensutredningen och skicka gärna era synpunkter till ordföranden på Torsten.Eich@igp.uu.se senast den 3/5 2020 så tar vi med det på vårt nästa styrelsemöte dagen därpå.
.

Blodverksamheten i Sverige 2019

Årets upplaga av nationell statistik ”Blodverksamheten i Sverige 2019” är nu publicerat på SweBAs hemsida sweba.se (se under Dokument) samt här på KITM.se.

Kartläggningen har gjorts genom samlande av data från alla blodverksamheter via sk. uppgiftslämnare, som har fått utbildning och instruktioner att ta fram rätt data från ProSang eller något annat system som används. Läs mer

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >