Protokoll årsmöte | Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin