Medlemskap | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

 • Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en sammanslutning av läkare och andra yrkesutövare med särskilt intresse för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Föreningen är Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektion för klinisk immunologi och transfusionsmedicin och Sveriges läkarförbunds (SLF) specialitetsförening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Vill du bli medlem i KITM?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att fylla i blanketten nedan. Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Årsavgift

  Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen.

  Medlemsavgiften betalas direkt till vår förening på vårt bankkonto:
  Bank: SEB
  Kontonummer: 5385-1019768

  Medlemsavgiften är 200:- kr per år för läkare och 100:- kr för övriga yrkeskategorier.

  Är man läkare och dessutom medlem i Sveriges läkarförbund (SLF) sker faktureringen genom SLF.

  Medlem som uppnått 65 levnadsår, samt hedersmedlemmar är befriade från erläggande av årsavgift.