Medlemskap | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

 • Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en sammanslutning av läkare och andra yrkesutövare med särskilt intresse för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbunds (SLF) specialitetsförening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Vill du bli medlem i KITM?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att fylla i en medlemsansökan till specialitets- och intresseförening, som är tillgänglig på SLF:s hemsida. Ansökningsformuläret ska användas av såväl läkare som yrkesutövare med annan profession. Din ansökan handläggs av registeransvarig och medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Länk till medlemsansökan på SLF:s hemsida: medlemsansökan

  Årsavgift

  Medlemsavgiften är 200:- kr per år för läkare och 100:- kr för medlemmar fyllda 65 år och övriga yrkeskategorier. Till detta kommer avgift till Svenska Läkarsällskapet (SLS) på 160:- kr för läkare och 80:- kr för AT-läkare, pensionerad läkare, läkare som är medlem i flera SLS medlemsföreningar och 0:- kr  för övriga yrkeskategorier.

  Medlemskap ger full tillgång till Svenska Läkarsällskapets medlemsförmåner, inklusive möjlighet att söka forskningsanslag.

  GDPR

  Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av föreningens styrelse i syfte att upprätthålla vårt medlemsregister. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas när de inte anses nödvändiga längre, exempelvis vid utträde ur föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

  Hanteringen av personuppgifterna som lämnas i samband med ansökan om medlemskap finns beskriven i §9a, §20 och §21 i föreningens stadgar.