Årsberättelser | Svensk Förening för Transfusionsmedicin