Specialisttjänstgöring

 • Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

  Utbildningsbok 2015 – klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)

  Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

  Våra sektioners checklista för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) skall komplettera och klargöra de medicinska delmålen i Socialstyrelsens författningar SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8. Delmålen är utformade så att målbeskrivningen skall kunna vara användbar under lång tid samt språkligt korrelera med andra målbeskrivningar. Checklistan ska å andra sidan snabbt kunna förändras och revideras regelbundet ca vartannat år.

  Checklistorna (Delmål c1-c12) har reviderats 2016 i Utbildningsboken enligt 2015 års författning skall också användas för delmål 1-12 i Utbildningsboken för 2008 års författning.

 • Utbildningsutskott för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

  Sammankallande för utbildningsutskottet går på ett rullande schema enligt följande:

  Studierektor för Skåne, Umeå, Göteborg, Örebro, Linköping, Uppsala, Stockholm

 • Specialistexamination

  Specialistexamen rekommenderas varmt. Företrädesvis äger examinationen rum i anslutning till vårmöte/årsmöte. Ett par veckors ledig tid för inläsning föreslås. Vid önskemål om specialistexamination v.g. kontakta Kerstin Elvin. Utbildningsutskottet ansvarar för att tillsätta examinationsgrupp.

 • Kursförslag för de 12 specialitetsspecifika delmålen

  Högprioriterat är deltagande i Nettundervisning, Immunologi/Transfusionsmedicin (Norsk kurs). Kursen ges löpande torsdagförmiddagar och omfattar under loppet av 2 år stor del av alla våra specialitetsspecifika delmål c1-c12. Utöver denna kurs prioriteras kurser i Autoimmunitet/Allergi, Hemoterapi, Immunhematologi, Terapeutiska afereser och Transplantationsimmunologi och företrädesvis de svenska kurserna.

DelmålKurser
1. Att ha kunskap om immunsystemets uppbyggnad och funktionSeminarier/Externa kurser och möten

Nettkurs i KITM

Komplementsystemet, Lund, var 3:e år

Basal hematologi, Sverige alt Norge, var 1-2:a år

2. Att behärska metoder, reagens och apparatur för bestämning av humorala, cellulära, inflammatoriska och genetiska parametrarMetoder i biomedisinsk laboratoriemedisin, Oslo, varje år
3. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid allergiska sjukdomarAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
4. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid autoimmuna tillståndAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
5. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid immunbristtillståndImmunbristkurser enstaka dagar, Sverige, varje år

SLIPI-möte, varierande innehåll, varannat år

6. Att behärska omhändertagande av blodgivare: ”Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik” Regionala kurser Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
7. Att kunna handlägga transplantations- immunologiska utredningarTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år
8. Att behärska insamling, framställning, förvaring, kontroll och transfusion av komponenter för hemoterapi, transplantation och immunmoduleringHemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
9. Att behärska immunhematologiska undersökningar inför transfusion och vid graviditetImmunhematologi, Lund, var 3:e år
10. Att behärska behandling med blodkomponenter och komplikationer relaterade till transfusion och transplantationTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år

Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år

11. Att behärska indikationer för samt att kunna handlägga terapeutisk aferes och övrig hemoterapeutisk behandlingTerapeutisk aferes, Stockholm, var 3:e år
12. Att ha kunskap om humorala och cellulära immunmodulerande behandlingar inklusive vaccinationerGrundläggande kurs i vaccination och reseprofylax

Infeksjonsimmunologi og vaksinasjon, Bergen

13. Lagar och andra föreskrifter för specialiteten Behandlas i respektive kurser/delmål
KursKontaktpersonFrekvensKurstillfälle
Mikrobiologisk donorscreening, OdenseBjarne Møller
Infektionsimmunologi och vaksinasjon, Haukelands universitetssjukhus, BergenVidar BackenVartannat år
Primär immunbrist PID (Octapharma), Johannesbergsslott, ArlandaBodil Hartzell
Lillemor Stattin Gustafsson
Varje år
Hemoterapi, OsloLise Sofie Haug Nissen-MeyerVart 3:e år
Transplantationsimmunologi, Aarhus UniversitetshospitalPernille Kofoed-NielsenVart 3:e år
KITM Vårmöte/ÅrsmöteStyrelse KITMVarje år
Komplementsystemet- Biologisk funktion och klinisk diagnostik, LundLillemor SkattumVart 3:e år23-26:e april 2024
Immunhematologi /erytrocytt- og trombocyttimmunologi kursCigdem Akalin AkkøkVart 3:e år
Immunbrist och associerade infektionstillstånd (SK kurs)Sofia Nyström
Kurs i Celleterapi
Rigshospitalet, Köpenhamn
Anne Fischer-Nielsen
Eva Kannik Haastrup
SLIPI ImmunbristmötenSLIPI Vartannat årBåstad, 2023
ImmunhematologiCigdem Akalin Akkøk
Monitorering af biologiske lægemidler, AarhusTrine KorsholmVart 3:e år
Grunnkurs i allergologi del II, OsloAud BerstadVarje år
Grunnkurs i allergologi del I, BergenMartin SörensenVarje år
Transplantationsimmunologi (SK-kurs)Jan Holgersson
Dan-Mikael Hautzenberger
Afereskurs i samarbete med ESFHSAG (Svensk Aferesgrupp)
Hemoterapi, StockholmAgneta WikmanVar 3:e år4-7:e oktober 2022
Transplantasjons-immunologi, OsloChristian NaperVart 3:e år
Metoder i biomedicinsk labmedicin, OsloLudvig Andre MuntheVartannat år
Immunhematologi, KöpenhamnMorten DziegielVart 3:e år
Teoretisk immunologi, OdenseTorben BaringtonVart 3:e år
Diagnostisk immunologi, KöpenhamnHanne MarquartVart 3:e år
Metodekurs, Haukeland, BergenTor HervigVartannat år
Terapeutiska afereser, LinköpingAna Maria VasilacheVart 3:e år17-20:e maj, 2022
Hemoterapi og Blodprodukter, AalborgK. NielsenVart 3:e år
Immunhematologi, LundMartin L. OlssonVart 3:e år24-28:e oktober 2022
Nettundervisning, Immunologi / Transfusionsmedicin NorgeNils Morten DjupvikTorsdagar fm, kl. 9:15Rullande under 2 år
Allergi och Autoimmunitet, Laboratoriediagnostik, StockholmCharlotte Dahle
Rui Da Silva Rodrigues
Vart 3:e år5-9 September 2022
Grundkurs i vaccinationer och resemedicin, Stockholm eller GöteborgSEFR Varje år flera platser
Etiske dilemma- NettkursMer informationNettkurs
Neuroimmunologi, Haukelands universitetssjukhus, Bergeningen aktuell information tillgänglig
Laboratoriemedicinska metoderCamilla Hesse
Simona Oltean
17-21:a oktober 2022