Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2015-04-28

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde med representanter från styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin samt representanter från styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, tisdagen den 28 april 2015

Deltagare:

SFTM/SLFTM:
Mohammad R. Abedi (sekreterare, SFTM)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Birgitta Omazik (Ledamot)

Se minnesanteckningarna skriven av Ola Winqvist (SKI ordförande)