Protokoll årsmöte | Svensk Förening för Transfusionsmedicin