Svensk Aferesgrupp (SAG)

 • Antalet läkare och sjuksköterskor som arbetar med aferes i Sverige är litet, och verksamheten sker huvudsakligen på universitetssjukhus/regionsjukhus. För att utbyta kunskaper och erfarenheter är det viktigt att personal inom aferes känner varandra och kan ”nätverka”. Ur patientsäkerhetsaspekt är det viktigt att ny kunskap om behandlingar och bieffekter snabbt sprids. Det är också viktigt att en kontinuerlig fortbildning av alla personalkategorier vidmakthålls och utvecklas. SAG (Svensk AferesGrupp)-möten hålls en gång per termin, och en gång per år kombineras arbetsgruppsmöte med vidareutbildning för aferespersonal.

  2016 upptogs SAG som en arbetsgrupp inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

 • Syfte och verksamhet

  • Utgöra ett kunskapsdelande nätverk för personal i aferesverksamhet
  • Bedriva fortbildningsverksamhet för personal i aferesverksamhet
  • Medlemmar i SAG som registrerar data utgör del av styrgruppen även för WAA-registret.
  • Årsrapporten från registret läggs på SAGs hemsida.
 • Styrgruppens sammansättning

  Varje universitetssjukhus representeras av (minst) en läkare och en aferessköterska. Vissa sjukhus representeras av både transfusionsmedicin och njurmedicin beroende på hur aferesverksamheten är organiserad.

  • Ordförande är sammankallande och ansvarar för arbetsgruppsmötet samt utbildningsdagen.
  • Sekreteraren blir den kommande ordföranden.
 • Utbildningsdagen

  Vidareutbildning för läkare och sjuksköterskor ordnas gemensamt en gång per år. Ev kan några inslag vara specifikt inriktade på en personalgrupp. I så fall anordnas parallell verksamhet för läkare och sjuksköterskor. Värdsjukhuset kan ta en anmälningsavgift för omkostnader (mat, åhörarkopior etc). Kursintyg utfärdas.

 • Medlemmar

NamnOrtMedlem i KITM
Gösta BerlinLinköping (Blodcentral)Ja
Agneta Seger MollénLinköping (Blodcentral)Ja
Ana Maria VasilacheLinköping (Diagnostikcentrum)
Ulla Axdorph NygellStockholm (Blodcentral)Ja
Henrik FahlanderStockholm (Blodcentral)
Folke KnutssonUppsala (Blodcentral)Ja
Torsten EichUppsala (Blodcentral)Ja
Kristina PernerupUppsala (Blodcentral)
Thomas NilssonUppsala (Njurmedicin)
Karin MokvistUppsala (Njurmedicin)
Bernd StegmeyrUmeå (Njurmedicin)
Fredrik TossUmeå (Blodcentral)Ja
Camilla ReinklouUmeå (Blodcentral)
Virginia StrineholmÖrebro (Blodcentral)Ja
Catharina AmcoffÖrebro (Blodcentral)
Josefina DykesLund (Blodcentral)Ja
Sofia SmargianakiLund (Blodcentral)Ja
Birgitta GuthLund (Blodcentral)
Ulla LundLund (Njurmedicin)
Suzanne Eriksson EkLund (Njurmedicin)
Anita NyströmMalmö (Njurmedicin)
Peter BjörkMalmö (Njurmedicin)
Krista VathGöteborg (Hematologi)
Katarina Olsson LundbergGöteborg (hematologi)
 • Kontaktlista aferescentra i Sverige

Laboratoriemedicinska länskliniken, Aferesmottagning
Universitetssjukhuset Örebro

Behandlingar

 • Plasmabyte
 • Terapeutisk leukocytaferes
 • Terapeutisk trombocytaferes
 • Terapeutisk erytrocytaferes/erytrocytbyte
 • Immunadsorption
 • Selektiv granulo-monocytadsorption (GMA) med Adacolumn
 • LDL-aferes
 • Granulocytgivning
 • Autolog perifer stamcellsskörd
 • Venesectio
 • Aautologtappningar
 • Polikliniska blodtransfusioner
 • Infusionsbehandlingar (Infleximab, IVIG)

Instrument

 • Spectra Optia
 • ADA-sorb
 • Fresenius 4008 ADS (LDL)
 • ADA-monitor

Kontaktuppgifter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)
Aferesenheten, Universitetssjukhuset i Linköping

Behandlingar

 • Autolog och allogen stamcellsskörd, vuxna (barn mycket sällan) CMNC/MNC
 • Autologblodgivning
 • DLI skörd
 • Extrakorporeal fotoferes
 • Granulocytskörd, besläktad/obesläktad givare
 • Leukocytadsorption med ADA column
 • LDL-aferes (i nuläget inga pat.)
 • Plasmabyte
 • Terapeutisk leukaferes
 • Terapeutisk trombaferes, erytraferes
 • Trombocyt och plasmatappningar
 • Venesectio

Instrument

 • ADA monitor
 • Therakos Cellex
 • Fresenius Art Universal
 • Haemonetics PCS 2
 • Spectra Optia
 • TRIMA Accel

Kontaktuppgifter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Labmedicin, Region Skåne

Behandlingar

 • Autolog och allogen stamcellsskörd, skörd av lymfocyter för DLI
 • Extrakorporeal fotofereres
 • Terapeutisk leukaferes, trombaferes, erytraferes
 • Granulocytgivning

Instrument

 • Spectra Optia
 • Therakos Cellex

Kontaktuppgifter

 • Josefina Dykes (läkare)
  Tel 046-173206
  josefina.dykes@skane.se
 • Anette Malmberg (BMA)
  Tel 046-177778
  anette.c.malmberg@skane.se
 • Adress
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  Labmedicin, Medicinsk service
  Akutgatan 8, Skånes universitetssjukhus
  221 85 Lund

Dialysavdelningen, njursektionen
Skånes universitetssjukhus, Lund

Behandlingar

 • Plasmaferes
 • LDL-aferes
 • Immunabsorption
 • ADA-kolonn
 • Fotoferes

Instrument

 • Optia Spectra
 • Art Universal
 • ADA-sorb
 • ADA-monitor
 • Therakos Cellex

Kontaktuppgifter

 • Ulla Lund (läkare)
  046-171922/046171980
  ulla.lund@skane.se
 • Adress
  Dialysavdelningen, Njursektionen
  Skånes universitetssjukhus
  221 85 Lund

Hemoimmunoterapi, njursektionen
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Behandlingar

 • Plasmaferes
 • LDL-aferes
 • Immunabsorption
 • ADA-kolonn

Instrument

 • Optia Spectra
 • Art Universal
 • ADA-sorb
 • ADA-monitor

Kontaktuppgifter

 • Peter Björk (läkare)
  Tel 040-336089
  peter.s.björk@skane.se
 • Adress
  HIT, Njursektionen
  Skånes universitetssjukhus
  Malmö

Dialys- och aferesmottagning
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Behandlingar

 • Terapeutisk plasmabyte
 • Plasmabehandling inför ABO-inkompatibel njurtransplantation
 • Immunabsorption
 • Lipidaferes

Instrument

 • Fresenius Art Universal
 • Optia Spectra
 • ADA-sorb

Kontaktuppgifter

Aferesmottagningen, Sektionen för hematologi och koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Behandlingar

 • Autolog och allogen stamcellskörd
 • Granulocytskörd
 • Terapeutisk leukaferes
 • Terapeutisk erytraferes
 • Plasmabyte
 • Extrakorporeal fotoferes

Instrument

 • Spectra Optia
 • Therakos Cellex

Kontaktuppgifter

Aferesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, Stockholm

Behandlingar

 • Terapeutisk erytraferes, leukaferes, trombaferes
 • Plasmabyte
 • Selektiv leucocytaferes (ADA)
 • Venesectio
 • Monocytaferes med monocytskörd (forskning)
 • Fotoferes

Instrument

 • Spectra Optia
 • ADA-monitor
 • Therakos Cellex

Kontaktuppgifter

Aferesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Stockholm

Behandlingar

 • Terapeutisk erytraferes, leukaferes, trombaferes
 • Plasmabyte
 • Selektiv leukocytaferes (ADA)
 • Venesectio
 • Monocytaferes med monocytskörd (forskning)
 • Fotoferes
 • Autolog och allogen stamcellsskörd, DLI
 • LDL-aferes,
 • Glycosorbaferes
 • Therasorb
 • Autolog blodgivning
 • Neupogenstimulerad granulocytskörd (givare)
 • Utredning och bedömning av stamcellsdonatorer inför stamcellsdonation/DLI

Instrument

 • Spectra Optia
 • Fresenius DALI
 • ADA-monitor
 • Miltenyi Life-21

Kontaktuppgifter

 • Ulla Axdorph Nygell (läkare)
  073-6251926
  ulla.axdorph.nygell@ki.se
 • Jonas Axelsson (läkare)
  08-585 80169
  jonas.axelsson@sll.se
 • Lisbet Ullström (sjuksköterska)
  08-585 85233 el 08-5858 5228
  lisbeth.ullstrom@sll.se
 • Sara Lundquist (sjuksköterska)
  08-585 85233
  sara.lundquist@sll.se
 • Adress
  Aferesmottagningen C2:58
  Funktionsenhet Klinisk immunologi
  Funktionsområde Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  Funktion KUL
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Blodcentralens patientbehandling, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Behandlingar
 • Perifer stamcellsskörd, autolog/aloogen. Skörd av lymfocyter för DLI
 • Extrakorporeal fotoferesbehandling
 • Terapeutiskt plasmabyte
 • Terapeutisk leukocytaferes
 • Terapeutisk trombocytaferes
 • Terapeutisk erytrocytaferes / erytrocytbyte
 • Granulocytgivning
 • Erytrocytreduktion av benmärgsskörd.
 • Venesectio
Instrument
 • Spectra Optia
 • Therakos Cellex
Kontaktuppgifter
 • Patientbehandlingen
  090-7853726 alt 090-7853767
 • Blodcentralens expedition
  090-7852075
 • Ewa Lassén (medicinsk ansvarig, läkare)
  070-63 43 727
  ewa.lassen@vll.se
 • Karin Skoglund (sektionschef, sköterska)
  073-82 12 137
  karin.skoglund@vll.se
 • Fredrik Toss (läkare)
  fredrik.toss@vll.se
 • Camilla Reinklou (funktionsansvarig, sköterska)
  camilla.reinklou@vll.se
 • Adress
  Patientbehandlingen, Blodcentralen
  Norrlands Universitetssjukhus
  901 85 Umeå
Dialysavdelningen, Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Behandlingar

 • Terapeutisk aferes

Instrument

 • Spectra Optia

Kontaktuppgifter

 • Bernd Stegmayr
  Tel 090-7850000 (sökare 96811)
  bernd.stegmayr@umu.se
 • Andreas Jonsson (enhetschef),
 • Anita Hedlund (Avdelningsföreståndare)
 • Adress
  Norrlands Universitetssjukhus
  90185 Umeå
  Tel 090-7851402