EASI

 • EASI (The European Autoimmunity Standardisation Initiative) är ett europeiskt samarbetsprojekt som startades 2001 med avsikt att belysa och förbättra europeisk laboratoriediagnostik av autoimmuna sjukdomar.

  Projektet skall bedrivas i samarbete mellan kliniskt verksamma läkare och laboratorierna för att uppnå behovsanpassad laboratoriediagnostik av hög kvalitet avseende autoimmuna sjukdomar.

  En svensk EASI-grupp startade hösten 2010 och ANA-diagnostiken är det första projektområdet. Phadia bistår med visst stöd, men deltar inte aktivt i gruppens arbete.

  Svenska EASI-gruppen består av

  • Catharina Eriksson, Klinisk immunologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Olof Hultgren, Klinisk immunologi, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  • Charlotte Dahle, Klinisk immunologi, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Kerstin Elvin, Klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Johan Rönnelid, Klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Thomas Skogh, Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Åsa Johansson, Klinisk immunologi, Universitetssjukhuset Lund
  • Awat Jalal, Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  • Rille Pullerits, Klinisk immunologi, Universitetssjukhuset, Göteborg

  Kontaktpersoner