Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-08-30

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Uppsala, onsdagen den 30 augusti 2017, kl 12.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

1. Mötet öppnas.

2. Emma Watz valdes till mötessekreterare.

3. I detta konstituerande styrelsemöte valdes följande styrelsemedlemmar till

  • Kassaförvaltare: Mirjam Hägglöf Erixon
  • Föreningens sekreterare: Sofia Frändberg
  • Facklig sekreterare: Torsten Eich
  • Representant mot SLS: Ola Winqvist

4. Ordförande (TE) tar kontakt med icke närvarande styrelsemedlemmar och meddelar att de är valda till styrelsen samt vilken position respektive medlem kommer att ha.

5. Inga övriga punkter anmäldes eller diskuterades.

6.  Nästa möte: 14/9-2017, kl. 13-14, telefonmöte

7. Mötet avslutas.

Vid protokollet,

Torsten Eich (ordförande)

Protokollet justeras av alla närvarande.