Nationell ST-utbildning vår 2024

TEMA: Allergi och Aferes (+ inslag av hemovigilans & komplement)

Tid: Torsdagar 10:15 till 11:15
Plats (samma varje vecka): https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

Vecka: Föreläsning: Förslag föreläsare: Delmål:
1 INGEN FÖRELÄSNING
3 Metoder vid allergidiagnostik – FEIA, ISAC, CD-sens etc Carl Eckerström, Göteborg del av C2 och C3
4 Fotoferes Gösta Berlin, Linköping del av c11
5 Komplement Bo Nilsson del av C1, C2 och C5
7 Immunologiska mekanismer vid allergi Maria Jenmalm, Linköping del av C3
9 Plasmaferes – indikationer och icke-indikationer Ana-Maria Vasilache, Linköping del av C11
11 Mastocytos Theo Ghülen, Sthlm del av  C1 och C3
13 PÅSKVECKAN
15 FPIES – food protein induced enterocholitis syndrome Karel Duchen, Linköping del av C3
18 (flyttat från v 17 pga ST-kurs) Hemovigilansfall Fredrik Toss, Umeå del av C10
19 KRISTI HIMMELSFÄRD
20 Leukaferes och trombaferes Virginia Strineholm, Örebro del av C11
21 ASIT och allergi Christer Janson, Uppsala C3
22 Donatorsbedömningar Ulla Axdorph Nygell, Stockholm del av C7
23 NATIONALDAGEN
25 MIDSOMMARVECKAN