Kurs Transplantationsimmunologi – Anmälan öppen

Kursen `Transplantationsimmunologi´ planeras till v 46 och hålls på Huddinge sjukhus i Stockholm. Anmälan är nu öppen.

Välkommen till kurs `Transplantationsimmunologi´

Anmälningsblankett: Anmälan_formulär Transplantationsimmunologi 2024-11_ifyllningsbart

Kursen kommer anordnas som en LIPUS granskat kurs och omfatta föreläsningar och seminarier om immunologin inför och efter organtransplantation och vid hematopoetisk stamcellstransplantation samt avancerade cellterapier.