Claes Högman föreläsare 2024

Styrelsen för KITM har enhälligt röstat för att professor Christian Eirikstrup ska utses till årets Claes Högman föreläsare. Det är en stor ära och vår förenings högsta utmärkelse.

Christian Eirikstrup är professor i Klinisk Immunologi och överläkare på Århus Universitetssjukhus, där han också är föreståndare för blodkomponentframställningen. Professor Eirikstrup är co-chair och co-initiator av det stora Danish Blood Donor Study. Han är även styrelseledamot i ISBT och en av två regionala directors för WHO-region Europa. Bild är från ISBTs hemsida.

Prisutdelningen sker på föreningens årsmöte på Linköpingsdagarna i September. Separat nyhet med anmälningslänk kommer senare.

Claes Högmans är uppfinnaren av SAGMAN-lösningen som vi tillsätter till våra blodpåsar.  Här är en länk till hans CV för de som vill veta mer om Claes.