UTLYSNING AV RESESTIPENDIER

UTLYSNING AV RESESTIPENDIER från Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin 2024

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin har nöjet att utlysa ett eller flera resestipendier om tillsammans maximalt 40.000 kr för användning under 2024.

Stipendium kan sökas för aktivt deltagande i internationell kongress eller studiebesök/motsvarande med relevans för ämnesområdet klinisk immunologi
och transfusionsmedicin, för att täcka kostnader för deltagande och resor.

Stipendium kan sökas av medlem i Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Stipendium delas ut på villkoret att mottagaren förbinder sig att avlämna en skriftlig rapport inkl. ekonomisk redovisning till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, senast en månad efter avslutad resa.

Föreningen förbehåller sig rätten att publicera rapporten på www.kitm.se. Föreningens styrelse beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas i samband med föreningens årsmöte i Linköping 19 september 2024. Vetenskapsrådets jävsregler kommer att tillämpas. Beslutet kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål

samt ekonomisk kalkyl, skickas med e-post till föreningens vice ordförande, Fredrik Toss, senast 3 april 2024. Vänligen ange ämne: Resestipendium KITM 2024