Nationell ST-utbildning HT23

TEMA  Autoimmunitet – metoder och Immunhematologi

Tid: Torsdagar 10:15 till 11:15

Plats (samma varje vecka): https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

Vecka: Föreläsning Delmål Föreläsare 
35  Ska alla med IgA-brist ha tvättade komponenter? Del av C10 Anders Hedin, Uppsala
37 Metodföreläsning fetalt RhD Del av C9 Pauline Isaksson, Göteborg
39 Immunkemi Bo Nilsson, Uppsala
OBS! 40  Helblod (+ ev komponentkontroller) Del av C8 Johannes Karlsson, Örebro
41 Transfusionsreaktioner Del av C9 Norbert Lubenow, Uppsala
43 Tema kommer
45 Graviditetsimmunisering Del av C9 Aseel Alshamari, Örebro
47 Komplement, OBS 2h (1h basal komplementologi, 1h komplement i kliniken) Del av C1 Bo Nilsson, Uppsala
49  Kluriga antikroppsfall- Immunhematologi Del av C9 Jill Storry

Lund

51 JULVECKAN