Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte. 

KITM kommer erbjuda digitalt deltagande via länken utan avgift, tacksam för spridning. 

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 28/9, kl. 11-12, antingen på plats på SLS eller digitalt via länk i agenda. 

Tid: 2022-09-28, kl. 10.00 – 16.00

Plats: Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm

Sal: Karolina Widerströmsalen, SLS

Om man vill delta digitalt, var god använd länken som finns i ’Detaljerad program vetenskapligt möte 28 sept 2022’ nedan.

Läs mer

EQUALIS användarmöte, 27-28 oktober 2022

Det går inte att anmäla sig till mötet ännu, men boka gärna in datumet i kalendern redan nu.
Plats: Royal Park Hotel STHLM, Solna

Fortbildningskurs Perinatal immunhematologi

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologi och under graviditet kommer att förmedlas.

Läs mer

Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp

Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi

Andra yrken: Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

Läs mer

ISBT 2022 Virtual Congress, 4-8 June 2022

Join transfusion professionals from all around the world to exchange ideas, share the latest research in transfusion medicine/science and network with peers online.

For five days on 4-8 June 2022, ISBT 2022 will stream 60+ sessions, consisting of topic sessions, live Q&A sessions, workshops, meet the expert sessions and much more.

More information

Utlysning av professur i Klinisk Immunologi vid Århus Universitet, Danmark

The Department of Clinical Medicine at Faculty of Health at Aarhus University invites applications for a position as Clinical Professor and Chair in clinical immunology as per September 1, 2022 or as soon as possible thereafter. The position is a combined position at Aarhus University, Aarhus University Hospital Department of Clinical Immunology, and the Central Denmark Region. It is a permanent full-time position.

Appointment as Clinical Professor and chair requires you apply for the position as consultant at Aarhus University Hospital Department of Immunolgy here. You can read more about the clinical qualifications here.

As a clinical professor and chair at the Department of Clinical Medicine, you will be part of what is probably the largest health science research department in Denmark. Our clinical research covers all the medical specialties and takes place in close collaboration with the university hospital and the regional hospitals in the Central Denmark Region. We have approx. 30,000 square meters of modern research facilities for experimental surgery and medicine, animal facilities, and also advanced scanners at our disposal. The department has overall responsibility for the Master’s degree programs in medicine and in molecular medicine. At the department we are approx. 425 academic employees and the same number of PhD students cooperating across disciplines. As a clinical professor and chair, you will be working on Aarhus University Hospital in the Central Denmark Region. You can read more about the department here and about the faculty here. Läs mer

Huddingedagen 5 maj via Zoom

Välkommen med din anmälan till en kostnadsfri digital Huddingedag torsdag 5/5 via Zoom.

Sista anmälningsdag är onsdag 27 april.

Länk till Zoom mailas ca 1 vecka innan.

Program

Anmälan

Doktorsavhandling: Big Data i Bloddonation

BLOODY BIG DATA — ENSURING THE HEALTH OF BLOOD DONORS AND TRANSFUSED PATIENTS WITH HEALTH REGISTERS

Läs mer

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi

OBS! Kursen är fulltecknad och ev nya anmälningar kommer att sättas upp på reservlista.

En 5-dagars kurs i Lund den 24-28 oktober 2022 (v. 43) om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. Olsson.

Läs mer

Afereskurs i Linköping, 17-20:e maj

Den efterlängtade afereskursen som endast hålls vart 3:e år kommer att hållas vecka 20 (17:e till 20:e maj). Anmälan är nu öppen.

Läs mer

Nationell ST-utbildning VT22

Vårens ST-undervisningsprogram är klart. Se nedan för mer information.

Läs mer

Hemoterapi kurs i Stockholm, 4-7:e Oktober

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att kunna omhänderta blodgivare samt för att förstå principer för framställning, förvaring, kontroll och transfusion av blodkomponenter. (Hemoterapi – Socialstyrelsen)

Anmälan: Anmalan-hemoterapi-2022

Preliminärt schema: Hemoterapi 2022

Läs mer

Nordiskt flödescytometrimöte i Oslo

Den norska föreningen för flödescytometri inbjuder till:

Nordiskt flödescytometrimöte år 2022 – torsdag 10:e och fredag 11:e Februari 2022

Grundläggande kurs i flödescytometri hålls onsdag den 9:e februari.

Läs mer

54th Nordic Coagulation Meeting, 29 Nov-1 Dec 2021, Stockholm

The annual conference gathers researchers and scientists within the field of thrombosis and haemostasis from all over the world. In 2021, the meeting will be arranged at hotel Tylösand, Halmstad, Sweden.

Mer information