Två intressanta disputationer

Snart är det dags för två intressanta disputationer från Lunds Universitet. Professor Martin L Olsson är huvudhandledare på båda avhandlingarna i ämnet experimentell Transfusionsmedicin.

Gloria Wu

Datum: 19:e april klockan 13:00

Avhandlingens titel: Elucidating the Blood Group Regulome

Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/s/61905251950

Länk till Glorias disputation

 

Abdul Ghani Alattar

Datum: 8:e maj klockan 13:00

Avhandlingens titel: Exploring a role in erythropoiesis for red blood cell proteins recently established as blood group carriers

Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63546664271

Länk til Abduls disputation