Remiss – Blodkomponenter – framställning och användning

Arbetsgruppen för blodkomponenter har tagit fram ett förslag på nytt kapitel i handboken

Vi har äntligen omarbetat gamla kapitel 4 i handboken ”framställning och användning” som vi vill skicka på remiss i alla regioner.

Eventuella synpunkter kan skickas till jesper.bengtsson@skane.se senast 2024-08-08.

 

Här finns de nya dokumenten:

Blodkomponenter – framställning och användning

BILAGA förteckning över blodkomponenter