Medlemsavgifter 2024

Vid KITM:s årsmöte i juni 2023 fattades beslut om oförändrad medlemsavgift för 2024 (årsavgift 200 kr för läkare yngre än 65 år, 100 kr för läkare som fyllt 65 år, 100 kr för medlemmar med annan profession än läkare). För läkarmedlemmar tillkommer en föreningsavgift för medlemskapet i Svenska Läkaresällskapet (SLS). SLS fastställde under 2023 att denna avgift skulle höjas för 2024 (från 140 till 160 kr per år för yrkesverksamma läkare och från 70 till 80 kr för pensionerade läkare). Medlemmar i KITM med annan profession än läkare är även föreningsanknutna medlemmar i SLS, men för dessa yrkeskategorier tillkommer ingen föreningsavgift.

De sammanslagna medlemsavgifterna faktureras numera månadsvis via föreningens medlemsregister som administreras av Sveriges Läkarförbund (SLF). Betalning med Autogiro alternativt E-faktura rekommenderas varmt, då en tilläggsavgift debiteras vid utskick av pappersfaktura.

Har ni frågor eller funderingar kring medlemsavgifterna är ni välkomna att kontakta föreningens kassör Nicholas Holthuis med e-post till nicholas.holthuis@gmail.com!