Inlägg av admin

Två intressanta disputationer

Snart är det dags för två intressanta disputationer från Lunds Universitet. Professor Martin L Olsson är huvudhandledare på båda avhandlingarna i ämnet experimentell Transfusionsmedicin.

Komplementkurs i April

Komplementkurs i Lund 2024-04-23 till 2024-04-26. För anmälan, kontakta Lillemor direkt.

Graviditetsimmunisering, ARG rapport Nr 82, 2023

Finns ny version av ARG rapporten med nya riktlinjer gällande graviditetsimmunisering: För att beställa boken besök SFOG hemsidan. Länk till boken i PDF format: 1232275_ARG-rapport nr 82_Komplett_230509.pdf (sfog.se)  

Rapport från ISBT2023 i Göteborg (19-21:a juni 2023)

Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har sedan drygt ett år tillbaka varit djupt involverad i att planera denna internationella fackkonferens tillsammans med International Society for Blood Transfusions (ISBT).

Kallelse till årsmöte KITM 17/6 2023 i Göteborg

Hej Välkommen till föreningens årsmöte den 17/6 2023, kl. 17-18.30 i Göteborg! Årsmötet hålls i samband med ISBT i Göteborg som inleder med Nordic Day 17/6 kl. 9-17. Vi planerar att håller årsmötet i anslutning till Nordic Day och fortsätter då i  samma lokaler som är rum F1, Svenska mässan, Göteborg. Vi bifogar agendan till […]

Hemovigilans i Sverige 2022

Hemovigilans i Sverige 2022 På beslut från SweBA avslutade BIS (blodövervakning i Sverige)-arbetsgruppen sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därmed den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen. Alla årliga rapporter hittar ni här. Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS).

ISBT 2023 i Göteborg

Hjärtligt välkomna till ISBT 2023 i Göteborg som planeras till 17 – 21/6 2023 ! Vi har öppnat anmälan samt abstract submission.