Inlägg av admin

Claes Högman föreläsare 2024

Styrelsen för KITM har enhälligt röstat för att professor Christian Eirikstrup ska utses till årets Claes Högman föreläsare. Det är en stor ära och vår förenings högsta utmärkelse.

Två intressanta disputationer

Snart är det dags för två intressanta disputationer från Lunds Universitet. Professor Martin L Olsson är huvudhandledare på båda avhandlingarna i ämnet experimentell Transfusionsmedicin.

Komplementkurs i April

Komplementkurs i Lund 2024-04-23 till 2024-04-26. För anmälan, kontakta Lillemor direkt.

Graviditetsimmunisering, ARG rapport Nr 82, 2023

Finns ny version av ARG rapporten med nya riktlinjer gällande graviditetsimmunisering: För att beställa boken besök SFOG hemsidan. Länk till boken i PDF format: 1232275_ARG-rapport nr 82_Komplett_230509.pdf (sfog.se)  

Rapport från ISBT2023 i Göteborg (19-21:a juni 2023)

Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har sedan drygt ett år tillbaka varit djupt involverad i att planera denna internationella fackkonferens tillsammans med International Society for Blood Transfusions (ISBT).

Kallelse till årsmöte KITM 17/6 2023 i Göteborg

Hej Välkommen till föreningens årsmöte den 17/6 2023, kl. 17-18.30 i Göteborg! Årsmötet hålls i samband med ISBT i Göteborg som inleder med Nordic Day 17/6 kl. 9-17. Vi planerar att håller årsmötet i anslutning till Nordic Day och fortsätter då i  samma lokaler som är rum F1, Svenska mässan, Göteborg. Vi bifogar agendan till […]