Inlägg av admin

Senaste statistiken från SWEBA om blodverksamheten i Sverige år 2021

Den globala covid-19 pandemin påverkade blodverksamheter andra året i rad. Det syns i användning av blod och tappning av givare, men viss återhämtning har skett. Bokningsbara tider för blodgivare infördes redan i början av pandemin där man inte tidigare haft detta, och det har underlättat att planera verksamhet under ett ansträngt bemanningsläge pga sjuka medarbetare. […]

Fortbildningskurs Perinatal immunhematologi

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central […]

Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning) Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi Andra yrken: Biomedicinsk analytiker Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

ISBT 2022 Virtual Congress, 4-8 June 2022

Join transfusion professionals from all around the world to exchange ideas, share the latest research in transfusion medicine/science and network with peers online. For five days on 4-8 June 2022, ISBT 2022 will stream 60+ sessions, consisting of topic sessions, live Q&A sessions, workshops, meet the expert sessions and much more. More information

Utlysning av professur i Klinisk Immunologi vid Århus Universitet, Danmark

The Department of Clinical Medicine at Faculty of Health at Aarhus University invites applications for a position as Clinical Professor and Chair in clinical immunology as per September 1, 2022 or as soon as possible thereafter. The position is a combined position at Aarhus University, Aarhus University Hospital Department of Clinical Immunology, and the Central […]

Huddingedagen 5 maj via Zoom

Välkommen med din anmälan till en kostnadsfri digital Huddingedag torsdag 5/5 via Zoom. Sista anmälningsdag är onsdag 27 april. Länk till Zoom mailas ca 1 vecka innan. Program Anmälan

Erytrocyt- och trombocytimmunologi: Från serologi till molekylärbiologi

En 5-dagars kurs i Lund den 24-28 oktober 2022 (v. 43) om modern immunhematologi arrangerad av Jill Storry, John Semple och Martin L. Olsson vid Avd. för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin, Medicinsk Service i Region Skåne, samt Avd. för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. Kursledare är Jill Storry och Martin L. […]

Hemoterapi kurs i Stockholm, 4-7:e Oktober

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att kunna omhänderta blodgivare samt för att förstå principer för framställning, förvaring, kontroll och transfusion av blodkomponenter. (Hemoterapi – Socialstyrelsen) Anmälan: Anmalan-hemoterapi-2022 Preliminärt schema: Hemoterapi 2022

Nordiskt flödescytometrimöte i Oslo

Den norska föreningen för flödescytometri inbjuder till: Nordiskt flödescytometrimöte år 2022 – torsdag 10:e och fredag 11:e Februari 2022 Grundläggande kurs i flödescytometri hålls onsdag den 9:e februari.