Inlägg av admin

ISBT 2023 i Göteborg

Hjärtligt välkomna till ISBT 2023 i Göteborg som planeras till 17 – 21/6 2023 ! Vi har öppnat anmälan samt abstract submission.

Resestipendium

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har nöjet att utlysa ett eller flera resestipendier för 2023.

SK-kurs: Immunbristtillstånd: diagnostik och behandling, Stockholm 20-24/11 2023

Kursen syftar till att ge en översikt om primär och sekundär immunbrist, med fokus på diagnostik och behandling. Vi börjar med en genomgång av kroppens infektionsförsvar och ger exempel på olika tillstånd med nedsatt immunitet mot bakterier, virus, svamp och parasiter. Både primära (medfödda tillstånd) och sekundära tillstånd orsakade av andra sjukdomar men särskilt läkemedelsorsakad […]

FOCIS 2023 Advanced Course: Live & Virtual Registration Available

Sunday, February 26 – Wednesday, March 1, 2023, Estancia Hotel, La Jolla, California Over three days, renowned speakers will explore major topics in cellular and molecular immunology – taking you from the bench to the bedside and back again. Lectures will focus on major topics in cellular and molecular immunology, including innate immunity, B cells, […]

Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.

Kurs i Perinatal immunhematologi

Program: Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är […]

Anmälan öppen för KITMs höstmöte

Välkommen till höstmöte för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vi bjuder in alla intresserade inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin till ett vetenskapligt möte och vi har satt ihop ett intressant program.

Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte.  KITM kommer erbjuda digitalt deltagande via länken utan avgift, tacksam för spridning.  Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 28/9, kl. 11-12, antingen på […]