Inlägg av

Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Vi i författargruppen välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi. Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober. Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet Bilagor

Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

2020-05-19 Vi är glada att lansera Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se Här återfinns gällande texter i fem huvudområden samt i några gemensamma områden. Två huvudområden är helt genomarbetade i enlighet med moderniseringsplanen. Två områden innehåller gällande kapitel, majoriteten i pdf-filer. Ett nytt område är under utveckling. De generella områdena är delvis genomarbetade, delvis i pdf-format.

Nya utgåvan av Europarådets Blood Guide publicerad

Den 20:e utgåvan av Europarådets Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components har nu publicerats. Det är en helt genomarbetad utgåva. Läs mer i bifogat nyhetsbrev vad detta innebär och hur man får tillgång till Guiden. Mer information

Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Socialstyrelsens remiss med förslag om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning. KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter utifrån i första hand vetenskapliga, utbildnings- och utvecklingsrelaterade aspekter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. SweBA och resp. region förbereder också svar som tar hänsyn till mer verksamhetsrelaterade synpunkter. Läs gärna […]

Förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Läkemedelsverkets remiss via SLF med förslag till ändringar i föreskrifterna (LVFS 2006:16) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning. KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. Läs gärna genom remissen och konsekvensutredningen och skicka gärna era synpunkter till ordföranden på Torsten.Eich@igp.uu.se senast den 3/5 2020 så tar vi med […]

Blodverksamheten i Sverige 2019

Årets upplaga av nationell statistik ”Blodverksamheten i Sverige 2019” är nu publicerat på SweBAs hemsida sweba.se (se under Dokument) samt här på KITM.se. Kartläggningen har gjorts genom samlande av data från alla blodverksamheter via sk. uppgiftslämnare, som har fått utbildning och instruktioner att ta fram rätt data från ProSang eller något annat system som används.

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Sofia Frändberg (SF), sekreterare Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Ola Winqvist (OW), ledamot […]

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Per Martis (PM), ledamot Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: Sofia Frändberg […]

Protokoll styrelsemöte 2019-10-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, onsdagen den 9 oktober 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Martin L. Olsson (MO), ledamot Per Martis (PM), ledamot Lillemor Skattum […]

Protokoll styrelsemöte 2020-01-21

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Karolinska sjukhuset, Solna, onsdagen den 21 januari 2020 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Martin L. Olsson (MO), ledamot Aseel Alshamari (AA), ledamot Lillemor Skattum […]

Protokoll styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Digitalt möte (ZOOM), måndagen den 30 mars 2020 Mötet öppnas av ordförande Emma väljs till mötesordförande Till justeringsperson väljs Torsten Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna Anmälan av övriga punkter, se nedan Ekonomirapport […]

Protokoll styrelsemöte 2020-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Distansmöte, måndagen den 2 mars 2020 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Martin L. Olsson (MO), ledamot Aseel Alshamari (AA), ledamot Lillemor Skattum (LS), suppleant Emma Watz (EW), suppleant Frånvarande: […]

Protokoll styrelsemöte 2019-09-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund) Telefonmöte, torsdagen den 12 september 2019, kl 09.00 Deltagare: Torsten Eich (TE), ordförande Sofia Nyström (SN), vice ordförande Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare Martin L. Olsson (MO), ledamot Lillemor Skattum (LS), suppleant Aseel Alshamari […]