Hemovigilans i Sverige 2022

Hemovigilans i Sverige 2022

På beslut från SweBA avslutade BIS (blodövervakning i Sverige)-arbetsgruppen sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därmed den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen. Alla årliga rapporter hittar ni här.

Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS).