Kurs Transplantationsimmunologi – Save the date!

Save the date!

Vi planerar att anordna kursen `Transplantationsimmunologi´ på Huddinge sjukhus i Stockholm under v 46. Prel. Startar vi efter lunch, måndag den 11/11 2024 och avslutar under torsdag eftermiddag, den 14/11 2024. Anmälan kommer upp inom kort här på hemsidan.

Kursen kommer anordnas som en LIPUS granskat kurs och omfatta föreläsningar och seminarier om immunologin inför och efter organtransplantation och vid hematopoetisk stamcellstransplantation samt avancerade cellterapier.