Inlägg av admin

Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.

Kurs i Perinatal immunhematologi

Program: Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är […]

Anmälan öppen för KITMs höstmöte

Välkommen till höstmöte för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vi bjuder in alla intresserade inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin till ett vetenskapligt möte och vi har satt ihop ett intressant program.

Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte.  KITM kommer erbjuda digitalt deltagande via länken utan avgift, tacksam för spridning.  Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 28/9, kl. 11-12, antingen på […]

Fortbildningskurs Perinatal immunhematologi

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central […]

Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning) Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi Andra yrken: Biomedicinsk analytiker Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

ISBT 2022 Virtual Congress, 4-8 June 2022

Join transfusion professionals from all around the world to exchange ideas, share the latest research in transfusion medicine/science and network with peers online. For five days on 4-8 June 2022, ISBT 2022 will stream 60+ sessions, consisting of topic sessions, live Q&A sessions, workshops, meet the expert sessions and much more. More information

Utlysning av professur i Klinisk Immunologi vid Århus Universitet, Danmark

The Department of Clinical Medicine at Faculty of Health at Aarhus University invites applications for a position as Clinical Professor and Chair in clinical immunology as per September 1, 2022 or as soon as possible thereafter. The position is a combined position at Aarhus University, Aarhus University Hospital Department of Clinical Immunology, and the Central […]

Huddingedagen 5 maj via Zoom

Välkommen med din anmälan till en kostnadsfri digital Huddingedag torsdag 5/5 via Zoom. Sista anmälningsdag är onsdag 27 april. Länk till Zoom mailas ca 1 vecka innan. Program Anmälan