Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin   |   Medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet   |   Specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund