Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin   |   Sektion inom Svenska Läkaresällskapet   |   Specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund