Specialisttjänstgöring

 • Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

  Utbildningsbok enligt 2008 års författning

  Utbildningsbok enligt 2015 års författning

  Våra sektioners checklista för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) skall komplettera och klargöra de medicinska delmålen i Socialstyrelsens författningar SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8. Delmålen är utformade så att målbeskrivningen skall kunna vara användbar under lång tid samt språkligt korrelera med andra målbeskrivningar. Checklistan ska å andra sidan snabbt kunna förändras och revideras regelbundet ca vartannat år.

  Checklistorna (Delmål c1-c12) har reviderats 2016 i Utbildningsboken enligt 2015 års författning skall också användas för delmål 1-12 i Utbildningsboken för 2008 års författning.

 • Utbildningsutskott för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

  • Kerstin Elvin

  Nationell studierektor
  Klinisk Immunologi och Transfusionsmed (L2:01)
  Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  171 76 Stockholm
  kerstin.elvin@karolinska.se

  • Maria Lundgren, Lund
  • Stella Larsson, Stockholm
  • Barbro Persson, Uppsala
  • Johan Rönnelid, Uppsala
 • Examinationsgrupp för klinisk immunologi

  • Linköping: Jan Ernerudh
  • Lund: Lennart Truedsson
  • Stockholm: Maria Tengvall Linder
  • Uppsala: Bo Nilsson, Johan Rönnelid
 • Examinationsgrupp för transfusionsmedicin

  • Göteborg: Jan Konar
  • Karlstad: Per-Olof Forsberg
  • Linköping: Miodrag Palfi
  • Lund: Martin Olsson, Jill Storry, Jens Kjeldsen Kragh, Josefina Dykes
  • Stockholm: Agneta Taune Wikman
  • Uppsala: Jan Säfwenberg (sammankallande)
  • Umeå: Ewa Lassén
 • Kursförslag för de 12 specialitetsspecifika delmålen

  Se tabellen nedan

DelmålKurser
1. Att ha kunskap om immunsystemets uppbyggnad och funktionSeminarier/Externa kurser och möten

Nettkurs i KITM

Komplementsystemet, Lund, var 3:e år

Basal hematologi, Sverige alt Norge, var 1-2:a år

2. Att behärska metoder, reagens och apparatur för bestämning av humorala, cellulära, inflammatoriska och genetiska parametrarMetoder i biomedisinsk laboratoriemedisin, Oslo, varje år
3. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid allergiska sjukdomarAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
4. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid autoimmuna tillståndAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
5. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid immunbristtillståndImmunbristkurser enstaka dagar, Sverige, varje år

SLIPI-möte, varierande innehåll, varannat år

6. Att behärska omhändertagande av blodgivare: ”Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik” Regionala kurser Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
7. Att kunna handlägga transplantations- immunologiska utredningarTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år
8. Att behärska insamling, framställning, förvaring, kontroll och transfusion av komponenter för hemoterapi, transplantation och immunmoduleringHemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
9. Att behärska immunhematologiska undersökningar inför transfusion och vid graviditetImmunhematologi, Lund, var 3:e år
10. Att behärska behandling med blodkomponenter och komplikationer relaterade till transfusion och transplantationTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år

Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år

11. Att behärska indikationer för samt att kunna handlägga terapeutisk aferes och övrig hemoterapeutisk behandlingTerapeutisk aferes, Stockholm, var 3:e år
12. Att ha kunskap om humorala och cellulära immunmodulerande behandlingar inklusive vaccinationerGrundläggande kurs i vaccination och reseprofylax

Infeksjonsimmunologi og vaksinasjon, Bergen

13. Lagar och andra föreskrifter för specialiteten Behandlas i respektive kurser/delmål
KursKontaktpersonFrekvensKurstillfälle
Erytrocyt- og trombocytimmunologi, OsloCigdem Akalin AkkøkVart 3:e år23-26 januari 2017
Primär immunbrist PID del I (Octapharma), StockholmBodil Hartzell
Lillemor Stattin Gustafsson
Varje år25-26 januari 2017
Grunnkurs i allergologi del I, BergenAud BerstadVarje år6-10 mars 2017
Transplantations-immunologi, Skejby UniversitetshospitalPernille Kofoed-NielsenVart 3:e år24-28 april 2017
SLIPI Immunbristmöten, TylösandBrodszki NicholassVartannat år6-8 september 2017
Monitorering af biologiske lægemidler, AarhusTrine KorsholmVart 3:e år2-4 oktober 2017
Grunnkurs i allergologi del II, OsloAud BerstadVarje år16-20 oktober 2017
Infektionsimmunologi och vaksinasjon, Haukelands universitetssjukhus, BergenVidar BackenVartannat år24-27 oktober 2017
Kurs i Celleterapi
Rigshospitalet, Köpenhamn
Fischer-Nielsen6-8 november 2017
Neuroimmunologi, Haukelands universitetssjukhus, Bergen7-8 december 2017
Hemoterapi, StockholmAgneta WikmanHösttermin 2018
Immunhematologi, KöpenhamnMorten DziegielVart 3:e år2018
Transplantations-immunologi, OsloChristian NaperVart 3:e år2018
Terapeutiska afereser, StockholmUlla AxdorphVart 3:e år2018
Teoretisk immunologi, OdenseTorben BaringtonVart 3:e år2018
Diagnostisk immunologi, KöpenhamnHanne MarquartVart 3:e år2018
Nettundervisning, Immunologi / Transfusionsmedicin NorgeNils Morten DjupvikTorsdagar fmRullande under 2 år
Metoder i biomedicinsk labmedicin, OsloLudvig Andre MuntheVartannat år
Grundkurs i vaccinationer och resemedicin, Stockholm eller Göteborgwww.sefr.se/kalendariumVarje år fleraplatser

V.g. se information på hemsidan

Allergi och Autoimmunitet, Laboratoriediagnostik, StockholmCharlotte Dahle
Kerstin Elvin
Vart 3:e år
Hemoterapi, AalborgJohn BæchVart 3:e år
Mikrobiologisk donorscreening, OdenseSøren LillevangVart 3:e år
Hemoterapi, OsloRichard OlaussenVart 3:e år
Komplementsystemet- Biologisk funktion och klinisk diagnostik, LundLillemor SkattumVart 3:e år
Immunhematologi, LundMartin L. OlssonVart 3:e år
Primär immunbrist PID del II (Octapharma), StockholmBodil Hartzell
Lillemor Stattin Gustafsson
Vartannat år
Etiske dilemma- NettkursMer information