Specialisttjänstgöring

 • Specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar laboratoriediagnostik och terapi som bygger på immunologiska principer. Kompetensområdet omfattar alla åldersgrupper och har breda kontaktytor mot andra medicinska specialiteter. Kunskapsområdet är knutet till och beroende av forskning och utveckling inom detta område.

  Utbildningsbok enligt 2008 års författning

  Utbildningsbok enligt 2015 års författning

  Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

  Våra sektioners checklista för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) skall komplettera och klargöra de medicinska delmålen i Socialstyrelsens författningar SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8. Delmålen är utformade så att målbeskrivningen skall kunna vara användbar under lång tid samt språkligt korrelera med andra målbeskrivningar. Checklistan ska å andra sidan snabbt kunna förändras och revideras regelbundet ca vartannat år.

  Checklistorna (Delmål c1-c12) har reviderats 2016 i Utbildningsboken enligt 2015 års författning skall också användas för delmål 1-12 i Utbildningsboken för 2008 års författning.

 • Utbildningsutskott för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

  • Kerstin Elvin, Stockholm

  Nationell studierektor
  Klinisk Immunologi och Transfusionsmed (L2:01)
  Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  171 76 Stockholm
  kerstin.elvin@sll.se

 • Specialistexamination

  Specialistexamen rekommenderas varmt. Företrädesvis äger examinationen rum i anslutning till vårmöte/årsmöte. Ett par veckors ledig tid för inläsning föreslås. Vid önskemål om specialistexamination v.g. kontakta Kerstin Elvin. Utbildningsutskottet ansvarar för att tillsätta examinationsgrupp.

 • Kursförslag för de 12 specialitetsspecifika delmålen

  Högprioriterat är deltagande i Nettundervisning, Immunologi/Transfusionsmedicin (Norsk kurs). Kursen ges löpande torsdagförmiddagar och omfattar under loppet av 2 år stor del av alla våra specialitetsspecifika delmål c1-c12. Utöver denna kurs prioriteras kurser i Autoimmunitet/Allergi, Hemoterapi, Immunhematologi, Terapeutiska afereser och Transplantationsimmunologi och företrädesvis de svenska kurserna.

DelmålKurser
1. Att ha kunskap om immunsystemets uppbyggnad och funktionSeminarier/Externa kurser och möten

Nettkurs i KITM

Komplementsystemet, Lund, var 3:e år

Basal hematologi, Sverige alt Norge, var 1-2:a år

2. Att behärska metoder, reagens och apparatur för bestämning av humorala, cellulära, inflammatoriska och genetiska parametrarMetoder i biomedisinsk laboratoriemedisin, Oslo, varje år
3. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid allergiska sjukdomarAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
4. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid autoimmuna tillståndAllergi och autoimmunitet, Stockholm, var 3:e år
5. Att kunna handlägga laboratorieundersökningar och laboratorieresultat vid immunbristtillståndImmunbristkurser enstaka dagar, Sverige, varje år

SLIPI-möte, varierande innehåll, varannat år

6. Att behärska omhändertagande av blodgivare: “Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik” Regionala kurser Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
7. Att kunna handlägga transplantations- immunologiska utredningarTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år
8. Att behärska insamling, framställning, förvaring, kontroll och transfusion av komponenter för hemoterapi, transplantation och immunmoduleringHemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år
9. Att behärska immunhematologiska undersökningar inför transfusion och vid graviditetImmunhematologi, Lund, var 3:e år
10. Att behärska behandling med blodkomponenter och komplikationer relaterade till transfusion och transplantationTransplantationsimmunologi, Huddinge/Göteborg alt Norge eller Danmark, var 3:e år

Hemoterapi, Norge alt Danmark el Sverige, var 3:e år

11. Att behärska indikationer för samt att kunna handlägga terapeutisk aferes och övrig hemoterapeutisk behandlingTerapeutisk aferes, Stockholm, var 3:e år
12. Att ha kunskap om humorala och cellulära immunmodulerande behandlingar inklusive vaccinationerGrundläggande kurs i vaccination och reseprofylax

Infeksjonsimmunologi og vaksinasjon, Bergen

13. Lagar och andra föreskrifter för specialiteten Behandlas i respektive kurser/delmål
KursKontaktpersonFrekvensKurstillfälle
Nettundervisning, Immunologi / Transfusionsmedicin NorgeNils Morten DjupvikTorsdagar fmRullande under 2 år
Hjälp det blöderTommy Capocci
Lillemor Stattin Gustafsson
Varje år25-26 januari 2018
Grundkurs i vaccinationer och resemedicin, Stockholm eller Göteborgwww.sefr.se/kalendariumVarje år fleraplatser

V.g. se information på hemsidan

Januari och april i Stockhlm.
Maj i Göteborg. 2018
Primär immunbrist PID del I (Octapharma), StockholmBodil Hartzell
Lillemor Stattin Gustafsson
Varje år6-7 februari 2018
Grunnkurs i allergologi del II, OsloAud BerstadVarje år5-9 mars 2018
Teoretisk immunologi, OdenseTorben BaringtonVart 3:e år23-26 April 2018
AfereskursSAG (Svensk Aferesgrupp)24-25 oktober 2018
Immunhematologi, KöpenhamnMorten DziegielVart 3:e år5-9 november 2018
Diagnostisk immunologi, KöpenhamnHanne MarquartVart 3:e år19-23 november 2018
Hemoterapi, StockholmAgneta WikmanVar 3:e år4-7 december 2018
Transplantations-immunologi, OsloChristian NaperVart 3:e år2018
Metodekurs, Haukeland, BergenVartannat år2018
SLIPI Immunbristmöten, TylösandBrodszki NicholassVartannat årSeptember 2019
Terapeutiska afereser, StockholmUlla AxdorphVart 3:e årVecka 6, 2019
Allergi och Autoimmunitet, Laboratoriediagnostik, StockholmCharlotte Dahle
Kerstin Elvin
Vart 3:e årHösten 2019
Immunhematologi, LundMartin L. OlssonVart 3:e årHösten 2019
Monitorering af biologiske lægemidler, AarhusTrine KorsholmVart 3:e år2020
Grunnkurs i allergologi del I, BergenAud BerstadVarje år
Infektionsimmunologi och vaksinasjon, Haukelands universitetssjukhus, BergenVidar BackenVartannat år
Metoder i biomedicinsk labmedicin, OsloLudvig Andre MuntheVartannat år
Primär immunbrist PID del II (Octapharma), StockholmBodil Hartzell
Lillemor Stattin Gustafsson
Vartannat år
Erytrocyt- og trombocytimmunologi, OsloCigdem Akalin AkkøkVart 3:e år
Transplantations-immunologi, Skejby UniversitetshospitalPernille Kofoed-NielsenVart 3:e år
Hemoterapi, AalborgJohn BæchVart 3:e år
Mikrobiologisk donorscreening, OdenseSøren LillevangVart 3:e år
Hemoterapi, OsloRichard OlaussenVart 3:e år
Komplementsystemet- Biologisk funktion och klinisk diagnostik, LundLillemor SkattumVart 3:e år
Kurs i Celleterapi
Rigshospitalet, Köpenhamn
Fischer-Nielsen
Etiske dilemma- NettkursMer information
Neuroimmunologi, Haukelands universitetssjukhus, Bergen