Fortbildningskurs Perinatal immunhematologi

Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Maternellt autoimmunt tillstånd med möjlig fetal/neonatal trombocytopeni alternativt hemolys berörs. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologi och under graviditet kommer att förmedlas.

Kursledning: Eleonor Tiblad, Emöke Deschmann, Kajsa Bohlin, Agneta Wikman, Gunilla Ajne

Kurstid: 21 – 23 september 2022

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Avsedd för: 40 specialistläkare inom Obstetrik, Fostermedicin, Neonatologi och Transfusionsmedicin med intresse för perinatal immunohematologi och graviditetsimmunisering.

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga de kvinnor, foster och nyfödda barn inom de områden som ingår i kursprogrammet samt tillämpa det tvärdisciplinära samarbetet vid sin arbetsplats. Deltagare kommer att ha god kunskap om diagnostik och prevention av immuniseringar, liksom indikationer för, men också risker vid användning av blodprodukter under graviditet och den perinatala perioden. Därutöver skapa kontakt och nätverk för framtida samarbete kring kliniska patientsituationer.

CME-poäng: 16

Kursavgift: 10 000 kr exklusive moms (lunch och kaffe/the f.m. + e.m. ingår)

Kursanmälan: Via SFOGs hemsida (www.sfog.se) – Utbildning – SFOG Fortbildningskurser. Sista anmälningsdag: se sfog.se, därefter i mån av plats.

Kontaktperson: kurssekreterare Susanna Mitander (susanna.mitander@regionstockholm.se)