Allergi- och Autoimmunitetskurs (5-9:e September)

1. Målgrupp

Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Allergologi

Andra yrken: Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information: Speciellt lämplig tidigt under ST, BMA som arbetar inom området erbjuds att deltaga i mån av plats.

2. Behovsbeskrivning

Kursen avser att ge förståelse för immunologiska mekanismer vid autoimmunitet och allergi. För att arbeta som klinisk immunolog krävs goda kunskaper om laboratoriediagnostiska metoder, kvalitetssäkring och tolkning av resultat för diagnostik och uppföljning av dessa sjukdomstillstånd.

Totalt sett drabbar autoimmuna sjukdomar upp till 10% av befolkningen och allt fler sjukdomstillstånd identifieras ha en autoimmun genes. Tillstånden och bakomliggande mekanismer är viktiga att identifiera i takt med utvecklingen av immunmodulerande behandlingar. Allergiska sjukdomar drabbar upp till 30% av befolkningen.

Referens:
Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021
(artikelnr 2021-2-7194) www.socialstyrelsen.se/publikationer

Laurells Klinisk Kemi 10:1 ISBN 978-91-44-11974-8, Studentlitteratur.
Klinisk Immunologi 1:1 ISBN 978-91-44-07426-9. Studentlitteratur.

3. Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna tolka den kliniska betydelsen av laboratorieresultat vid utredning/uppföljning av allergiska och autoimmuna sjukdomar. ST-läkaren ska även uppnå kunskap om principen för olika laboratorietekniker och det kvalitetsarbete som krävs inför såväl metodbyte som fortlöpande hantering av interna och externa kontroller.

Resultat för deltagaren

ST-läkaren ska ha uppnått god kunskap om kliniskt relevanta antikroppar, antigen och andra immunologiska markörer. ST-läkaren ska ha förmåga att kunna välja adekvat laboratoriemetod och utredningsgång samt tolka resultat och klinisk betydelse av resultat. ST-läkaren ska även ha fått kunskap om kvalitetssäkringsarbetet gång inför att ny metod tas i bruk och fortlöpande kvalitetsarbete.

Resultat för patient och samhället

ST-läkaren skall vara ett stöd i diskussionen vid medicinska utredningar så att medicinskt och ekonomiskt optimerad laboratoriediagnostik används och att resultaten kan tolkas korrekt.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSOFS 2015:8

Klinisk Immunologi: c3 och c4
Allergologi: c8

HSLF-FS 2021:8
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: STc3 och STc4

Allergologi: STc8

4. Program

Schema

Se bifogad fil som även innehåller föreläsarförteckning.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2022/03/st-kurs-aoaschema-2022-5.docx

Referenser

Laurells Klinisk kemi, Theodorsson E, Berggren Söderlund M, 2018 (Studentlitteratur)
ISBN: 978-91-44-11974-8

Klinisk immunologi, L Truedsson, 2012 (Studentlitteratur)
ISBN: 978-91-44-07426-9

Cellular and Molecular Immunology, 10th edition, Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman & Shiv Pillai, 2021
ISBN: 9780323757508

Genusperspektiv

Föreläsningarna kommer att utgå från ett medicinsk indicerat genusperspektiv.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, grupparbeten, gemensamma diskussioner.

Kursmaterial

Åhörarkopior och presentationer som PDF.

Förberedelser

Fallbeskrivningar lämnas in före kursstart, dessutom rekommenderas genomläsning av avsnitt om allergi och autoimmunitet i läroböckerna Laurells Klinisk Kemi, 2018 och Klinisk immunologi, L Truedsson, 2012 (Studentlitteratur).

Kunskapskontroll

Ett prov med basala frågeställningar ges i början av kursen.
Grupparbete med förberedda fall/frågor diskuteras dagligen i grupp och följs av gemensam diskussion tillsammans med kursledare.

Ett uppföljande skriftligt prov ges den sista kursdagen för att bedöma graden av kunskapsprogress.

Kompetensutveckling

Nätverk, deltagar- och kontaktlistor.

Kompetensöverföring

Tillgång till givna presentationer i PDF-format.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultaten mailas till kursdeltagarna. Förslag från deltagarna efterfrågas.

Planering

Kursledningen har tagit del av tidigare utvärdering och anpassat föreläsningar om allergi och ökat antalet laboratoriespecifika föreläsningar. Tid har utökats till fall- och gruppdiskussioner.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20130016, 2-6 september 2013
Lipus-nr: 20160077, 3-7 oktober 2016

Lipus-nr: 20190019

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 5 september 2022
Slutdatum: 9 september 2022
Sista anmälningsdatum: 7 augusti 2022
Kursplats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Fakultetsklubben, Anna Steckséns väg 53

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

20-30

Språk

Svenska

Avgift

5000 SEK (inkl Moms), inkluderar måltider och kaffe med tilltugg.

Kringkostnader

Resa till och från kursen samt boende bekostas av deltagare

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Information om kursen kommer finnas på hemsidan www.kitm.se.
Anmälningsblankett beställs via mail till  rose-marie.jakobsson@regionstockholm.se

Verksamhetschefens godkännande krävs

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin prioriteras

Via mail efter anmälan senast 26 augusti

Kursintyg

Socialstyrelsens kursintyg utfärdas till ST-läkare som har deltagit och blivit godkända.
Intyg utfärdas till övriga deltagare.

Kontaktperson

rui.dasilva-rodrigues@regionstockholm.se, Mobil 072 583 66 84

charlotte.dahle@regionostergotland.se, Mobil 072 544 43 01

Länk till kursens webbplats

www.kitm.se

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Ansvarig för innehåll

Charlotte Dahle docent, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping och öl Rui Da Silva Rodrigues, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Charlotte Dahle har mångårig erfarenhet inom klinisk immunologi och har ansvarat för kursen i autoimmunitet 2010, 2013, 2016 och 2019. Sedan 2013 har kursen även omfattat allergi och då anordnats tillsammans med specialist vid Klinisk immunologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Kursadministration

Rose-Marie Jakobsson verksamhetssamordnare Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset.

Charlotte Dahle ÖL, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping och Rui Da Silva Rodrigues, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Övriga samarbetspartners

Föreläsare från svenska universitetssjukhus

Målgruppsrepresentant

Ja, ST-läkare Agnes Winsa, Klinisk immunologi och transfusionmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgift.
Svensk förening för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin.

Tillgängliga reagensföretag kommer att erbjudas utställningsplats för att visa sina produkter mot en avgift som tillsammans med kursavgifterna kommer att användas för att täcka kursens kostnader. Produktinformation från utställare kommer att ske utanför programmet. LIF-avtalen kommer att följas.

Kringarrangemang

En gemensam middag planeras och ingår i kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Sponsorer får närvara under föreläsningar med inte uttrycka synpunkter på innehåll eller tolkningar av resultat.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden