’Save the date’ – KITM’s Årsmöte 2022 kombinerat med ett vetenskapligt program

Släpp medlemmarna loss, det blir av i höst!

Styrelsen för SFKITM inbjuder till en heldag i Stockholm den 28 september 2022, en höstdag då vi äntligen kommer att kunna träffas igen och ta del av:

  • Årets Claes Högmanföreläsning
  • Bloody Big Data
  • Innovativ Immunologi
  • SFKITM’s Årsmöte
  • Varandra

Under mötet vill vi med kortare bidrag lyfta och sprida information om pågående forskning och utvecklingen inom vårt område och därför uppmuntrar alla medlemmar och övriga intresserade, men ffa våra juniora kollegor inom de olika yrkeskategorier att komma in med förslag om lämpliga bidrag och områden. Detta gör ni antingen genom att ta kontakt med någon i styrelsen eller via mail till ordföranden: Torsten.Eich@igp.uu.se

Mötet kommer att äga rum kl 10-16 i Svenska Läkaresällskapet lokaler i Stockholm. Ett slutgiltigt program och praktiska detaljer kring mötet kommer att meddelas framöver.