Hemoterapi kurs i Stockholm, 4-7:e Oktober

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att kunna omhänderta blodgivare samt för att förstå principer för framställning, förvaring, kontroll och transfusion av blodkomponenter. (Hemoterapi – Socialstyrelsen)

Anmälan: Anmalan-hemoterapi-2022

Preliminärt schema: Hemoterapi 2022

Mer information från Socialstyrelsen:

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 8, 10
Till viss del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c10, c13
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta lagar, förordningar, föreskrifter och bestämmelser om blodgivning och blodanvändning som finns nationellt och inom EU.
  • Sammanfatta de smittämnen som kan överföras med transfusion samt geografiska riskområden.
  • Beskriva metoder för identifiering av relevanta smittämnen.
  • Bedöma givarens lämplighet att donera blod med hänsyn till påverkan på blodgivaren, blodkomponenter samt blodmottagare.
  • Sammanfatta metoder och tekniker för uppdelning och framställning av komponenter, inklusive aferestekniker.
  • Sammanfatta principer för märkning, registrering, förvaring och kvalitetskontroller av komponenter.
  • Beskriva framställning av komponenter för transplantation och immunmodulering.
  • Förklara faktorer som påverkar planering av blodlager samt åtgärder vid bristsituationer.
  • Bedöma behov av blodkomponenter till olika patientgrupper, till exempel vid koagulationsrubbning, immunsuppression och massiv blödning.
  • Beskriva basala koagulationsmekanismer.