Nationell ST-utbildning VT22

Vårens ST-undervisningsprogram är klart. Se nedan för mer information.

Plats (samma varje vecka): https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

Tid: Torsdagar kl 10:15 till 11:15

Vecka: Delmål: Titel/Innehåll: Beskrivning: Förslag på föreläsare:
3 C1 Celler inom medfödda immunförsvaret subklasser av DC, Monocyter och NK, ytmarkörer, cytokinproduktion och funktion Mats Bemark. SU/S 
4 C6 Blodgivning Bedömning av givarens hälsotillstånd

Nya handboken

Läkemedel med relevans för blodgivning

Marja Kajsa Uppsala
7 C6 Europeiska och svenska regelverk och rekommendationer för blod, celler och vävnader Snart föreslår EU-kommissionen nya direktiv. Vad kan det betyda för svenska lagar och föreskrifter? Hur kan vi påverka? Olle, Anna & Rut – Uppsala
8 C1 Celler inom förvärvad immunitet subklasser av T-, B-, ILC, samt ytmarkörer, cytokinproduktion och dess funktion. Mats Bemark, SU/S
10   Blodgivarärenden – fall Ex. Läkemedel, akupunktur, Resa med/utan feber mm. Mia Kvist – Sthlm 
12 C2 Flödescytometri Hur fungerar flödescytometri? Hur sätter man upp en ny panel? Validering vs verifiering Åsa Johansson, klinisk immunolog-Lund
14 C5 Flödescytometriska profiler vid olika immunbristsyndrom? Varför ser profilerna ut så? Vad kan man förvänta (symtom/infektion) sig hos dessa patienter? Per Marits – Karolinska 
16 C6 Smittämnen som kan överföras med transfusion Obligatoriska kontrollprov, fönsterperioder och tolkning av svar

Fördelar/nackdelar med att införa NAT/PCR-tester?

Emerging pathogens

Jonas Nordberg – LUND
18 C2 Funktionella flödescytometriska metoder FASCIA, Fagocyte-burst-test, CD-sens BMA + Sofia Nyström, Linköping
20 Inställt pga Afereskurs  
22 C6 Komplikationer till blodgivning Komplikationer vid blodgivning, akut omhändertagande och förebyggande åtgärder

Handläggning inkl rapportering av avvikande händelse i samband med blodgivning

Fredrik Toss   – Umeå
24 C8-10 Järn/ferritin/Hb – Blodgivning. . Karin Schneider – Uppsala