Blodövervakning i Sverige (BIS)

 • Hemovigilans (blodövervakning) definieras i Handbok för blodcentraler som standardiserad insamling och bedömning av information om avvikelser vid insamling, testning, framställning, lagring och distribution av blod och blodkomponenter samt ogynnsamma och oväntade effekter av utförd blodtransfusion.

  Hemovigilans skall förbättra kvalitet och säkerhet inom transfusionsmedicinen. För att få hela den transfusionsmedicinska verksamheten kvalitetssäkrad, krävs ett brett blodövervakningssystem – omfattande hela kedjan ”från ven till ven” – som skall vara ett komplement till befintliga avvikelserapporteringssystem.

  Blodövervakning i Sverige (BIS) och övriga nationella hemovigilanssystem står för en bredare hemovigilans än EU-direktiv och Socialstyrelsen kräver. Erfarenheter från tidigare etablerade utländska hemovigilanssystem visar att ett bra blodövervaknings-system bör vara utformad enligt följande:

  • inte vara bestraffande
  • vara konfidentiellt
  • vara oberoende
  • ha experter som bedömer avvikelserna
  • vara systemorienterat, dvs inriktat på ändringar i system
  • visa ansvar, dvs utfärda rekommendationer när så är behövligt
  • vara enkelt att rapportera till

  Svensk Förening för Transfusionsmedicin inrättade i september 2002 en arbetsgrupp för hemovigilans. Gruppen består av en specialistläkare i transfusionsmedicin från varje regionblodcentral. Under andra halvåret 2003 påbörjades provdrift och sedan 2004 är systemet i drift. Medverkan i BIS är frivilligt, Svensk Förening för Transfusionsmedicin är ingen myndighet.

 • Online rapportering

  Avvikelserapportering sker via hemsidan kitm.se/bis-datasystem

  För att kunna rapportera behövs inloggning. Kontakta den BIS-ansvarige läkaren i din region (se nedan) om nya konto behövs för rapportering.

 • Årliga rapporter

  BIS rapporten för 2019 är annorlunda jämfört med tidigare rapporter och innehåller framför allt rapporter från 2019 dvs inte data för en tre-årsperiod. Stockholmregionen bestämde att sluta rapportera till BIS sedan maj 2019 men deras IVO rapporter är inkluderade i sammanställningen för 2019.

  Hemovigilans i Sverige 2019

  Tidigare rapporter:

 • Arbetsgrupp

 

Göteborg

Sofia Frändberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Linköping

Miodrag Palfi
Universitetssjukhuset Linköping

Lund

Jesper Bengtsson
Universitetssjukhuset i Lund

 

Stockholm

Maria Kvist
Karolinska Universitetssjukhuset

Umeå

Maria Remes
Norrlands Universitetssjukhus

Uppsala

Karin Schneider
Akademiska sjukhuset

 

Uppsala

Jan Säfwenberg
Akademiska sjukhuset

Örebro

Mohammad R. Abedi
Universitetssjukhuset Örebro