Remiss och svar avseende förslag till läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsen reviderar bestämmelserna om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och syftar till att stärka förutsättningarna för specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Läs mer