Rapport från ISBT2023 i Göteborg (19-21:a juni 2023)

Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har sedan drygt ett år tillbaka varit djupt involverad i att planera denna internationella fackkonferens tillsammans med International Society for Blood Transfusions (ISBT).

Det var nästan 2000 deltagare på denna konferens. Många hade rest långväga, jag träffade flera deltagare från både USA, Kanada men även många från Australien, Kina och Japan. Gothia Towers var perfekt ”venue” för konferensen, inte för stor men inte heller för liten.

Konferensen inleddes med tal från Göteborgs borgmästare och ISBTs president följt av mingel i utställningshallen. Det var många utställare på konferensen, allt i från stora kända namn som TerumoBCT, BioRad till mindre företag. Jag är inte på den nivån att jag har inflytande på upphandlingar men det var ändå intressant att gå runt och prata med alla företag. Själva konferensen tycker jag var väldigt bra upplagd, varje session öppnade med en 30min lång introduktion till ämnet av en expert och därefter följde 15min långa forskningspresentationer. På så vis var det lärorikt både för noviser och professorer.

Under konferensen pågick det nästan alltid flera parallella sessioner. Från min synvinkel var de flesta mycket intressanta men man kan bara gå på en session åt gången. Några framtidsspaningar av innehållet från konferensen:

  • Cellterapier är ett fortsatt hett ämne.
  • Kylda och frysta trombocyter är på väg in i värmen.
  • Det finns mycket stort intresse kring transfusion av navelsträngsblod till för tidigt födda bebisar.
  • Pathogen reduction är fortfarande hett. PR för erytrocyter är på gång men inget egentligen nytt presenterades.
  • Ett ämne som drog stor publik var föreläsningarna om produktion av erytrocyt- och trombocytkoncentrat från stamceller, s.k. odlat blod. Denna forskning har nått ganska långt nu och i England har man redan påbörjat studier på människor.

Jag var co-chair för en session som hette ”Cross-matching 2.0”. Det presenterades flera nya och innovativa sätt att göra korstest och monocyte monolayer assay med flödescytometry. Det är dock oklart om och när dessa metoder kommer att kunna implementeras brett.

Detta var den första ISBT konferensen på länge och det var en mycket lyckad konferens. Jag tar med mig många intryck och en hel del inspiration. Nästa konferens blir ISBT Barcelona nästa år.

 

Roland Fiskesund