Höstens nationella ST-utbildning

TEMA Transplantation.

Tid: Torsdagar 10:15 till 11:15

Plats (samma varje vecka): https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

Vecka: Delmål: Titel Beskrivning: Föreläsare:
35 C7 (C1) HLA – historia, splitprodukter och Genetik

 

P och G-grupper

HLA Betydelse för val av stamcellsdonator – Rejection/GvH

Torsten Eich
37 C7 (C2 & C10) Njur- och öcellstransplantation  – handläggning av antikroppar och programmet Fusion korstester Torsten Eich
39 C7 Inspirationsföreläsning:

ABO och organtransplantation

Teori och praktik Jan Holgersson
41 C2, C8 Hantering  och processning av stamcells-graft och DLI på stamcellslabbet Vad händer på stamcellslabbet? Josefina Dykes
43 ST-kurs Immunhematologi  → ingen nationell ST-utbildning
45 C1,C7 Immunrekonstitution efter allogen stamcellstransplantation Immuncellerna och hur de orsakar GVH och GVL Mats Bemark
47 C7 Stamcellstransplantation ur en klinisk synvinkel Utredning/handläggning inför/efter Anna Bergendahl Sandstedt 
49 C7 CAR T celler Teori och klinik Hans Hagberg