Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2016-01-15

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde av styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin med styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, fredagen den 15 januari 2016

Deltagare:

SFTM:
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Torsten Eich (vice ordförande)
Åsa Johansson (sekreterare)

§1. Ligger lite efter tidsmässigt då den nya stadgar måste granskas av juristerna på SLS och SLF. Vi har 4 mån till Vårmötet i Umeå. Det är lämligt att två mån innan skickas den nya stadgar ut till medlemmarna för betänkande. Enligt stadgarna ska ändringarna ut i samband med inbjudan. Beslutas i två på varandra följande årsmöten gäller stadgeändringar.

§2. Sofia har gått igenom alla stadgar för föreningar som är sektioner inom SLS och samtidigt del i SLF. Se bifogade presentationen.

§3. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 160115 efter korrigeringar som gjordes under mötet.

§4. När stadgarna går ut till medlemmarna inför vårmötet är det viktigt att skicka med ett brev som förklarar intentionerna.

§5. Vårmötet är 1-2 juni. Vi måste skicka ut helst mitten av april. Juristerna behöver det då i början på mars. Då behöver stadgarna vara klara för remiss hos oss själva 31/1. Sedan stämmer Ola och Lena och vice ordförande och därefter skickar Lena och Ola in till juristerna i början/mitten av februari.

Vid pennan,

Mohammad R. Abedi (sekreterare, SFTM)