Vetenskapligt möte samt årsmöte KITM 2022

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en förening inom Svenska Läkarförbundet. Nu är det hög tid att träffas för ett vetenskapligt möte samt årsmöte. 

KITM kommer erbjuda digitalt deltagande via länken utan avgift, tacksam för spridning. 

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 28/9, kl. 11-12, antingen på plats på SLS eller digitalt via länk i agenda. 

Tid: 2022-09-28, kl. 10.00 – 16.00

Plats: Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm

Sal: Karolina Widerströmsalen, SLS

Om man vill delta digitalt, var god använd länken som finns i ’Detaljerad program vetenskapligt möte 28 sept 2022’ nedan.

Detaljerad program vetenskapligt möte 28 sept 2022

Agenda årsmöte KITM 2022

9.00 Registrering och fika

10.00 Bloody big data – Zingcheng Jao, AT läkare, med dr, Stockholm

10.40 Presentation Lund: Gloria Wu, doktorand Lunds universitet

Homozygosity for an Abolished GATA1-Binding Site in the CR1 Gene Is Responsible for the
CR1 Low-Expressing Helgeson Blood Group Phenotype

11.00 Årsmöte KITM

12:00 Lunch

13:15 Högmanföreläsare – Prof. Connie Westhoff, Executive Scientific Director vid
National Center for Blood Group Genomics, USA.

The RH system in the Age of Genomics

14.10 Presentation Linköping: Awais Ahmad, ST läkare

Autoantibodies associated with autoimmune liver diseases in a healthy population: Evaluation
of a commercial immunoblot test

14.30 Fika

15.00 Presentation Umeå: Fredrik Toss, specialistläkare

Risken för sjukhusvård efter blod-, plasma- och trombocytgivning

15.20 Presentation Göteborg: Sofia Frändberg, överläkare

Transfusion med navelsträngsblod vid prematuritetsrelaterad anemi

15.40 Presentation Uppsala: Oskar Eriksson, ST läkare

Genetic variation in the lectin pathway of complement activation- a novel risk factor for
thrombosis

16.00 slut