Vårmöte KITM i Stockholm, 7-8 maj 2014

  • Vårmöte i år anordnades gemensamt av Svenska Läkaresällskapets sektioner för klinisk immunologi och transfusionsmedicin den 7-8 maj 2014 på Berns Salonger i Stockholm.

Program

Onsdag den 7 maj

09:00-10:00 Registrering och kaffe
10.00-17.00 Utställningen öppen
10.00-10.30 Årsmöte – Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin
10.30-12.00 Årsmöte – Svensk Förening för Transfusionsmedicin
12.00-13.00 Lunch – Utställningsbesök
13.00-13.10 Välkomstord och information Maria Tengvall-Linder
13.10-13.20 Introduktion till Claes Högman Föreläsning Martin Olsson
13.20-14.10 Claes Högman Föreläsning

Keynote Lecture: The discovery and clinical applications of cell-free fetal DNA in blood *

Dennis Lo

Theme 1 – Screening in pregnancy

Moderator: Ola Winqvist

14.10-14.35 Neonatal screening for primary immunodeficiency * Lennart Hammarström
14.35-15.05 Kaffe – Utställningsbesök
15.05-15.30 The Development of a prophylactic treatment of FNAIT Jens Kjeldsen Kragh
15.30-15.55 Fetal RHD-screening in early pregnancy and targeted antenatal Rh-prophylaxis * Agneta Taune Wikman
15.55-16.20 SLE and congenital heart block * Marie Wahren-Herlenius
16.20-16.45 Comprehensive diagnosis of monogenic disorders using whole genome sequencing: Implications for treatable conditions Anna Wedell
17.00-18.00 Årsmöte – Svensk Klinisk Immunologisk Förening
17.00-19.30 Postersession med drink och tilltugg
19.30 Middag på Berns Salonger

Torsdag den 8 maj

Presentationer från abstracts

Moderator: Petter Höglund

08.30-08.45 Identifiering av den genetiska bakgrunden till glykolipidantigenet PX2 Julia Westman
08.45-09.00 Characterization of Regulatory T-cells and Anti-Tumor T-cell Responses in Urinary Bladder Cancer David Krantz
09.00-09.15 Harmonization of a multicolor T-cell immunophenotyping panel for flow cytometry – a COST ENTIRE initiative Sarah Thunberg
09.15-09.30 Remission av transfusionskrävande myelofibros under behandling med plasmabyte av patient med kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) Gösta Berlin
09.30-09.45 Using population maternal screening records to investigate associations of specific RBC antibodies with adverse pregnancy outcome Marie Reilly
09.45-10.00 Low production of reactive oxygen species in granulocytes is associated with organ damage in Systemic Lupus Erythematosus Anders Bengtsson
10.00-10.15 Creating HLA-deficient platelet for transfusion Stephan Meinke
10.15-10.45 Kaffe – Utställningsbesök
10.45-11.00 Företagspresentation Macopharma

Theme 2 – Databases and quality registers

Moderator: Agneta Taune Wikman

11.00-11.25 Perspectives on the use of observational data in transfusion research Gustaf Edgren
11.25-11.50 Health economics of fetal RHD screening Martin Neovius
11.50-13.00 Lunch – Utställningsbesök
13.00-13.15 Företagspresentation Electrabox
13.15-13.40 Use of Quality registers and biobanks in clinical practice: A key to molecular understanding and prediction of immune-mediated diseases Lars Klareskog
13.40-14.05 Twin studies – opportunities provided by the Swedish Twin Registry Paul Lichtenstein
14.05-14.35 Kaffe – Utställningsbesök
14.35-14.40 Introduction till avslutningsföreläsning Ola Winqvist
14.40-15.20 Avslutningsföreläsning

GWAS and ANCA-associated vasculitis *

Ken Smith
15.20-15.30 Avslutning
* Föreläsningar som övergripande behandlade kursmoment i målbeskrivningen för ST-läkare inom
klinisk immunologi och transfusionsmedicin.  

Kursintyg lämnas.