Tack för din intresseanmälan !

 • Tack för din intresseanmälan för medlemskap i Svensk Klinisk Immunologisk Förening.

  Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte.

  Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Hälsningar,

  Åsa Johansson
  Sekreterare
  Svensk Klinisk Immunologisk Förening

  asa.johansson@med.lu.se