Tack för din intresseanmälan !

 • Tack för din intresseanmälan för medlemskap i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.

  Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte.

  Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Hälsningar,

  .

  Mohammad R. Abedi
  Sekreterare
  Svensk Förening för Transfusionsmedicin

  sekreterare@transfusion.se