Protokoll styrelsemöte | Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin