Styrelse | Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin

 

Sofia Nyström
Ledamot
Linköping
010-1033299

Mohammad R. Abedi
Facklig sekreterare
Örebro
070-6627836

Barbro Persson
Facklig kassör
Uppsala
073-6171802

 

 Emma Watz
Ledamot
Stockholm
070-4840246

Mirjam Hägglöf Erixon
Ledamot
Umeå

Norbert Lubenow
Suppleant
Uppsala
076-7201098