Styrelse | Svensk Klinisk Immunologisk Förening

 

Ola Winqvist
Ordförande
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Solna
Enheten för klinisk allergiforskning
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
ola.winqvist@karolinska.se

Torsten Eich
Vice ordförande samt
Vetenskaplig sekreterare
Specialistläkare Klinisk immunologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
torsten.eich@lul.se

Catharina Eriksson
Kassör
Klinisk immunologi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
catharina.eriksson@vll.se

 

Åsa Johansson
Sekreterare
Labmedicin Skåne
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
asa.johansson@med.lu.se

Ana-Maria Vasilache
Ledamot
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Linköpings Universitetssjukhuset
581 83 Linköping
ana-maria.vasilache@liu.se

Olof Hultgren
Ledamot
Laboratoriemedicinska länskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
olof.hultgren@orebroll.se

 

Clas Malmeström
Ledamot
Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
clas.malmestrom@gu.se

 

Revisorer

  • Lucia Mincheva-Nilsson
  • Birgitta Clinchy

Revisorsuppleant

  • Alex Karlsson-Parra

Valbredning

  • Marta Christensson
  • Kerstin Elvin
  • Charlotte Dahle