Medlemskap | Svensk Klinisk Immunologisk Förening

 • Svensk Klinisk Immunologisk Förening är en sammanslutning av medlemmar med intresse för utveckling och forskning inom ämnesområdet klinisk immunologi.

  Föreningen utgör dessutom en av Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektioner.

  Vill du bli medlem i SKI?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att fylla i blanketten nedan. Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Årsavgift

  Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen. Sedan några år tillbaka skickar vi inte ut någon faktura utan medlemmar betalar själva in medlemsavgiften direkt till vår förening på vårt SEB konto 5385 10 19 768. Medlemsavgiften är 200 kr per år för läkare och 100 kr för andra yrkesgrupper.

  För läkare som är medlem i Sveriges läkarförbund (SLF) sker faktureringen genom SLF.

  Medlem som uppnått 65 levnadsår, samt hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

Inga fält hittades.