Medlemskap | Svensk Förening för Transfusionsmedicin

 • Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning av medlemmar med intresse för utveckling och forskning inom ämnesområdet transfusionsmedicin.

  Föreningen utgör en av Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektioner samt en av specialitetsföreningar inom Sveriges läkarförbund (SLF).

  Vill du bli medlem i SFTM?

  Du är välkommen att anmäla dig genom att fylla i blanketten nedan. Handläggning av din ansökan sker vid nästa styrelsemöte. Vi kontaktar dig så snart din ansökan är granskad.

  Årsavgift

  Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen. Sedan några år tillbaka skickar vi inte ut någon faktura utan medlemmar betalar själva in medlemsavgiften direkt till vår förening på vårt plusgironummer 86733-3. Medlemsavgiften är 100 kr per år.

  Är man läkare och dessutom medlem i Sveriges läkarförbund (SLF) sker faktureringen genom SLF.

  Medlem som uppnått 65 levnadsår, samt hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

  Blodcentralerna i Sverige betalar sitt Handboksabonnemang via sin regionblodcentral.

Inga fält hittades.